#142694
thsv

Helt enig!

Det kan let være bedste mulighed for banken at få sine penge ved at lade manden bo i huset i håb om fremtidige stigninger. Endvidere kan der jo let opstå tab ved et salg nu.
Så hellere bo i et hus og være teknisk insolvent, end have en gæld på f.eks. 200.000 helt uden sikkerhed.
Realkreditlånet bør dog omlægges til afdragsfrit, så ydelsen bliver minimeret.

Men så længe ydelser kan betales bør banken nok lade den ene part bo i huset.

Er der meget stor gæld ved salget bør den fraflyttende part for øvrigt have en del af gælden med sig.
Derfor bør huset vurderes med henblik på et hurtigt salg, og de hermed forbundne omk. så jo spares, bør deles mellem de 2 parter.
Belåning 1,6 mill., salgspris = 1,5 mill., nettoprovenue = 1,4 mill., Der bør derfor refunderes 100.000 kr fra den fraflyttende part i dette tilfælde, således at den boende ikke sættes dårligere i forhold til et evt. salg.