#141966
Anonym

Med mindre du har indgået en fastrenteaftale med din bank, fx bundet pengene 12 måneder på en indlånskonto, så kan banken til enhver tid ændre/justere din rente, både som en generel justering (gældende for alle) og som en specifik justering (gældende for dig).

Det eneste man kræver af banken er, at:
1. Generelle renteændringer varsles i en avis, fx lokalavisen i området.
2. At specifikke renteændringer fremgår af dit næste kontoudtog.

Hvis du er utilfreds med det, så vælg et fastrenteprodukt, hvor du kender din rente.