#140928
Anonym

Hvis I omlægger fra fast forrentet lån til flex lån, løber I den risiko, at ydelsen ikke længere er fast og kendt. Løber renten på kortfristede lån løbsk, får I virkeligt et problem.
Når det er sagt, så har den korte rente – så vidt jeg husker – ikke været over 6% de sidste 10 år, og sidder man hårdt i det, så det nærliggende at give køb på sikkerheden og omlægge til et F1 lån.
Men hvorfor fortsætte med at betale af på realkreditgælden? Hvis man ikke har til dagen og vejen, er der vel ingen grund til at spare op? I jeres situation ville jeg omlægge til et F1 lån med afdragsfrihed og sørge for at lægge så meget til side, at en evt. rentestigning er dækket ind. Eller – hvis I også har forbrugslån eller højt forrentede boliglån – betale disse lån ned i en susende fart.
Det er ikke sikkert, at realkreditinstituttet vil omlægge jeres lån. Hvis markedsværdien af boligen er faldet, så lånet ikke længere kan indeholdes i 80% af boligens værdi, vil man få afslag på en omlægning. Men får I ok, så kan det fast forrentede lån opsiges til indfrielse med udgangen af september. Hvis I vil undgå at betale differencerenter på lånet, så opsig det fast forrentede lån nu, men med optagelse af nyt lån til udgangen af september. Endvidere vil jeg anbefale, at I betaler realkreditydelsen månedsvis (12 gange om året) – det vil give en besparelse i renteudgifter.