#140820
Anonym

En sælger accepterer naturligvis forbeholdet – der gives en kort frist på f.eks. 3 dage kl. xx fra advokatens modtagelse af aftalen.

Eller man sender den uunderskrevne købsaftale til købers advokat med alle bilag og kopi til købers bank til godkendelse – ligeledes med en kort frist.