#140134
HalliHallo

Der er vist noget du har misforstået med de 25 år hr. Slagger!

Du mener opsparingsperioden skal være mindst 25 år, men en rapensionson kan da altid påbegyndes fra det fyldte 60. år uanset hvornår du har startet indbetalingerne, og udbetalingerne skal løbe over mindst 10 år og max. 25 år, dvs. udløb senest ved det fyldte 85. år.