#139162
ahk

Jeg ved det ikke! Måske har det noget med tegningstidspunktet at gøre? Min ordning er fra 2004. Når jeg reagerede så stærkt imod det, er det fordi der intet er i min kontrakt som antyder noget som vil kunne udlægges som retten til at indføre kursværn. Dog er jeg i tvivl om, om dette egentligt betyder noget, idet kursværn tilsyneladende ikke blot er noget kontraktligt men også noget lovgivningsmæssigt. Hvorom alting er, er det dog fuldstændig uacceptabelt at være i et sådant mørke med hensyn til sine rettigheder. Den lære andre kan uddrage af min historie er denne: ikke at stole på et mundtligt svar (med mindre indholdet er hvad man ønsker at høre).
Mvh
AHK