#138584
ahk

Tak for disse tips, Jyden! Jeg forventer at få mit nye kontonummer oplyst i morgen (mandag), hvorefter jeg samme dag vil lave overførslen. Jeg har derfor, som udgangspunkt, en forventning om at mine penge ruller ind og trækker renter fra og med tirsdag.

Dog skriver SpF: “Rentedagen for indbetalinger er som hovedregel første ekspeditonsdag efter indbetalingsdagen.” Dette er vel tirsdag, snarere end onsdag? Man bliver i tvivl ved det at ens penge jo først dukker op på kontoen dagen efter overførslen, hvilket betyder at der for kontoindehaveren opstår usikkerhed om i hvilket pengeinstitut de er i den mellemliggende tid, dvs. hvilken dag som gælder som indbetalingsdag.

Der står efterfølgende: “Overførsler mellem egne konti har rentedag på
ekspeditonsdagen, hvilket også kan være tilfældet for enkelte automatiske posteringer/overførsler.”

Spørgsmålet er her, om “egne konti” blot omfatter konti hos SpF, og dermed ikke egne konti i fremmede pengeinstitutter?

Mvh
AHK

http://www.sparekassenfaaborg.dk/PDF%20filer/MiFID/Almindelige%20forretningsbetingelser%20-%20forbrug.pdf