#137216
HalliHallo

Lidt underligt spørgsmål der bliver stillet bare med overskriften Garantkonto.

Man hæfter da ikke med sit indestående, hvis man har en garantkonto i en sparekasse, men derimod kun med den garantkapital eller garantbeviser, som jo typisk kræves eller ligger til grund for at oprette en garantkonto med lidt højere rente end på lønkontoen.

Garantikapitalen for at oprette sådan en konto svinger mellem 1 – 20.000 kr. Jo højere garantikapital, jo højere indlånsrente, men er altsammen forskelligt fra sparekasse til sparekasse.

Så hvis spørgeren ikke vil løbe nogen unødig risiko, så er en garantkonto da en udmærket ide. Nu ved vi jo ikke om han er garant i en sparekasse, men hvis han er, kan han jo sikkert ikke sælge “beviser” i øjeblikket, da mange har indført midlertidigt forbud pga. krisen.