Forside Fora Privatøkonomi Lønmodtagerenes Dyrtidsfond udbetalt ? Lønmodtagerenes Dyrtidsfond udbetalt ?

#137076
LMA

Du skal endelig sørge for og få udbetalt din SP-ordning. Du får en betydelig afgifts-rabat, og dit alternativ er udbetaling i rater over 10 år som skattepligpligt indkomst.

Hvorvidt LD-ordningen skal udbetales afhænger af flere forhold. Det umiddelbare alternativ er 40% afgift, men spørgsmålet er om du kan nå og få den flyttet til SP, og herfra få den udbetalt med “afgifts-rabatten”.

Jeg ved sagsgangen ved LD tidligere har været ekstremt langsom. Ekspeditionstider på op til et ½ halvt år er ikke unormalt, Jeg har desværre ikke sat mig helt ind i problematikken vedrørende overførsel til SP-ordningen, og udbetaling herfra. Det må du selv undersøge 🙂

Såfremt du ikke kan nås, således afgiftsrabatten kan opnås bør du vente med udbetaling indtil du har et behov for pengene. Investeringsafkastet behandles nænsomt rent skattemæssigt, og det investerede beløb er før afgift – dvs. større end det udbetalte.