Forside Fora Privatøkonomi Pengeanbringelse Pengeanbringelse

#103510
Anonym

Helt enig, Michael, men det kræver meget arbejde og indsigt selv at investere pengene i papirer. Risikoen er derfor mange mange gange større ved at investere selv frem for at lade en investeringsforening gøre det. Naturligvis kan det godt lade sig gøre, men det kræver altså en god portion held.

Naturligvis tager investeringsforeningen sig betalt for at investere pengene for dig, men skal du selv lave en tilsvarende risikospredning over forskellige lande og brancher kommer du til at betale en formue i handelsomkostninger og skal nok have et urealistisk stort beløb at investere for.

Ved ikke hvor man kan finde en sammenligning af investeringsforeninger, men JP har hvert år en opgørelse over, hvordan foreningerne har klaret sig.

Når man vælger investeringsforening skal man også have i baghovedet, at bankerne typisk giver rabat på handelsomkostningerne ved deres egne inv.foreninger.

Det er i øvrigt vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvorvidt det er afgørende om du får et løbende afkast (obligationer) eller ej.

I det konkrete tilfælde med placeringen af 250.000, kan en 3% obligation med fem års løbetid være et rigtigt godt valg, hvis du ikke har renteudgifter og ikke vil løbe en større risiko. Herved opnåes nemlig en sikker skattefri kursgevinst.

I sidste ende drejer investering i papirer sig om dine egne forventninger til aktier/obligationer i fremtiden, samt hvad der skatteteknisk er klogest for dig.