Forside Fora Privatøkonomi Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929 Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929

#136560
elkaya

Til indlæg 18. marts 2009 13:36 fra MyMoney med kommentar til bolig værdien. Ja men helt enig. Boligværdierne, aktieværdierne osv. blev alle til luftkasteller med den finansielle sektors mastodonter som bannerførere for massehysteriet.

Bank”rådgiveren” så jo med vantro på en, hvis man ikke ville spille med på hans forslag om at sætte friværdien i arbejde og købe hans diverse produkter for lån, som han gerne formidlede hertil og endda også var villig til at geare for dig flere gange, hvis det blot skæppede både på bankens bundlinje og hans egen bankkonto og han kunne få panti friværdien og det tilkøbte aktiv.

Det gik jo også godt så længe nogen hele tiden stod på kæden i pyramidespillet om at forgylde bankerne selv på bekostning af kunden, samfundsøkonomien og verdensøkonomien.

Det er jo ynkeligt at høre hvorledes alle de såkaldt ansvarlige både i sektoren selv, det politiske og i de relevante tilsyn og kontrolinstanser, har besluttet at holde fast i at ingen kunne have forudset dette spil ville bryde sammen på et tidspunkt, der i hastighed nærmede sig omvendt proportionalt med faldende tillid internt i hele det finansielle system, som endeligt blev synligt for enhver ultimo 2008.

Vi er alle endt i en ulyksalig mistillid til alt og alle, fordi vi den ene gang efter den anden ser og oplever hvorledes de ansvarlige snor sig for ikke at tage ansvar og manipulerer for ikke at sige lyver for at fremstille situationen mere lyserød end berettigdet er.

Hvorledes kan man stole på politikere og erhvervsledere, der vender på en tallerken så snart det taler for at tjene egen interesser på bekostning af kunder og vælgere?

Som du selv nævner har de ikke noget problem med at ofre deres og vores børn og børnebørn på alteret for at redde eget skind her og nu.

Måske knap så meget deres egne børn og efterkommere i det de store bonusser og fratrædelsesgodtgørelser jo netop skal tjene til at familiens efterkommere ikke nødvendigvis skal lide nogen økonomisk nød fordi faderen eller bedstefaderen var et kynisk fjols.