#136554
elkaya

Tak til Hannibal for indlæg den 17. marts 2009 19:12. Det er ikke mange roser som uddeles på denne og andre debatsider på Internettet. Desværre, for det er efter min overbevisning et unikt forum som alternativ til vælgerforeninger eller andre forsamlinger med henblik på at øve demokratisk indflydelse via debat, så vi som vælgere og forbrugere kan stille krav af fælles interesse til de beslutningstagere, som vi vælger til at repræsentere os i og uden for Folketinget.
Arrogante og nedladende kommentarer er jo blot en nedbrydning af debatten som giver de højestråbende ukvemsord alt for megen plads.
Vi er alle forligtet til at føre et sobert og etisk forsvarligt sprog på alle debatsider uagtet at nogle emner kan få temperamenterne til at gløde mere end andre.

Mht. SP ordningen så er den rigtige beslutning aldeles individuel.

jeg er 53 år og seneste SP saldo udgør ca. 35.000 kroner, som jeg allerhelst vil have flyttet ubeskattet over i en privat livrente som supplement til min private ratepension.

Desværre giver politikerne os ikke muligheden for individuel disponerring over SP midlerne selvom de retteligt tilhører individet og ikke politikerne.
Det kan vi som vælgere imidlertid forpligte politikerne i både rød og blå stue til ved at stille kravet herom ved næste valg i stedet for at overlade politikerne at sætte dagsordenen.

Fuld individuel rådighed over hvorledes midlerne skal placeres og/eller anvendes. Hvis du vil have midlerne frigivet, så betal skatten som ville have været gældende, hvis ikke pengene var indgået i SP ordningen og ellers flyt midlerne derhen, hvor de tjener eget behov og ikke politikernes.

Ja, det er jo aldeles krænkende at man i en alder af 65 år skal have lommepenge udbetalt fra egne midler, som staten har besluttet sig for at have råderet over for dig. Med de rater vil det tage mindst 8 år før du har fået dine midler udbetalt. Så hellere ét stort éngangs beløb her og nu som du kan gøre noget med for dig selv og dine her og nu.

Jespers situation er i sig selv en helt tredje og helt forskellig fra din og min. Han vil få så lidt af sine 15.000 kroner udbetalt efter fradrag af realiseret kurstab og skat
at han efter min mening hellere burde lade hele beløbet stå, få indhentet sit kurstab indtil pensionering og så i mellemtiden lade politikerne forstå gennem aktiv debat i vælgerforninger og lignende politiske fora at deres politiske indflydelse vil være kortvarig, hvis de fortsætter med at disponere over midlerne i strid med “ejerens” egne interesser og behov.

Uanset om vi politisk hælder til rød eller blå stue, så kan vi vel alle være enige om at midlerne tilhører individet og at individet skal have ret til selvbestemmelse over egne midler.