#135980
Anonym

Synes personligt at det er noget svineri at bankerne ikke i højere grad sænker renten i henhold til nationalbankens rentepolitik.
At politikerne stilletiende accepterer at rentesænkninger ikke får nogen decideret indvirkning på den danske samfundsøkonomi, men istedet ender i bankernes lommer, er mig komplet ubegribeligt. jvnf. overstående artikel.