Forside Fora Privatøkonomi Betydning af ændret Rentefradrag???? Betydning af ændret Rentefradrag????

#135436
Anonym

Indskrænkningen af rentefradragsretten er stadig en så stor og betydelig del af finansieringen af sænkningen af skatten på arbejde, at regeringens forslag med næsten 100% sikkerhed bliver gennemført.

Derudover er det værd at bemærke, at “fradraget for de nedeste 50 tkr renteudgifter” faktis forøger den sociale balance i skattereformen, og dermed indirekte tilfrdsstiller DF, Socialdemokratiet og SF. Det skyldes at det typisk er de lidt højere indkomster, som i bankerne bliver kreditgodkendt til at bære over 50.000 kr. Dette rammer netop Nordsjælland hårdest!

Alene det, at regeringen på forhånd har clearet de 50.000 af med Dansk Folkeparti, taler for forslaget bliver gennemført uden ændringer.

Hvad betyder det for dig ?

Det betyder at sundhedsbidraget bliver “bruttoriseret”, dvs. de 8% sundhedsbidrag betales af personindkomst + positiv nettokapitalindkomst i stedet for af den skattepligtige indkomst.

Dog vil der være den finde, at negativ nettokapitalindkomst kan trækkes fra personindkomsten helt op til 50.000 kr.

Implikationerne for dig som skatteyder er:
1. At Fagligt kontingent kun kan trækkes fra i kommuneskatten og kirkeskatten, dvs. at fradragsværdien lander på ca. 25%
2. At kørselsfradrag kun kan trækkes fra i kommune- og kirkeskatten, dvs. fradragsværdien igen bliver ca. 25%
3. At negativ nettokapitalindkomst under 50.000 kan trækkes fra i kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag.
4. At positiv nettokapitalindkosmt (hvis du er over bundskattegrænsen) nu beskattes 8% hårdere.

Direkte svar på dit spørgsmål er derfor:

Fradragsværdien af dit billån, når du har en negativ nettokapitalindkomst på 115.000 er derfor ca. 25% af renteudgiften = (kommuneskat + kirkeskat) x årlig rentebetaling.

Hvis du fx låner til et bilkøb på 300.000 kr til 10% i rente årligt, hvilket forsimplet giver en rentebyrde på lidt under 30.000 kr pr år, så er din rentefradragsværdi nu 7.500 i stedet for 10.000 kr pr år. Det koster dig altså 2.500 årlig.

Så det betyder altså ikke det helt store for dig.