#135192
Anonym

Reglerne mht. at erklære sig insolvent findes i retsplejeloven. At erklære sig insolvent vil sige at erklære at at du intet ejer, og at du ikke kan betale. Erklæring gives på selve Fogedretsmødet, og gives under straffeansvar, hvilket betyder at du vil kunne straffes med bøde eller hæfte for at lyve om din formue/evne til at betale en kreditor.