#131448
thsv

I har pt. belånt ca. 1 mill. i huset, og med den nye vurdering på 1,5 mill. kan der altså lånes ca. 200.000 kr. ekstra.
Det vil være smart at vente på, at 5% obligationen stiger i kurs (over kurs 97), så I kan konvertere jeres 7% lån ved samme lejlighed til et 5% obl.lån, hvorved renten vil falde.
På et kreditforeningslån betales der renter og bidrag (ca. 0,5%), som begge er fradragsberettigede.
Kurser på 5% obl. er pt. ca 93 og 92 med afdrag hhv. afdragsfrit, så der går nok nogle måneder, inden det er rentabelt med den låneomlægning.
I bør faktisk vælge obl.lån med afdrag, når I ikke har nogen bankgæld (efter forhøjelsen), da merydelsen er relativt beskeden, kursen er lidt bedre og man opsparer i boligen.
Kun hvis jeres økonomi er meget stram, skal I vælge afdragsfrit lån.