#129728
Anonym

Hvis man får “realkreditpakken” gennemført, som alle forventer, så vil man effektivt få standset pensionskassernes tvangsudsalg. Dermed KAN realkreditobligationerne ikke sælges. Afhængig af hvor panisk markederne er kan obligationerne sælges til en kurs mellem 95-99,5 hvilket giver en flexrente på 5,5-9,0%. Jeg vil tro 9% er den absolutte maksimale smertetærskel for hvad politikerne kan acceptere.

Hvis den fundstændige ekstreme utænkelige og usandsynlige situation aligevel skulle opstå, at køberne udebliver og kurserne ryger længere ned på fx kurs 90, hvilket giver en flexrente på op til 15%, jammen så kommer der et historisk omfattende regeringsindgreb.

Dette utænkelige scenarie er uspiseligt for politikerne. I så tilfælde kommer der et gigantisk regeringsindgreb, hvor man suspenderer obligationshandlen, suspenderer betalingerne og enten statsgaranterer alle realkreditlån eller endnu mere ekstremt finansierer flexlånene direkte med statsobligationer.

Skulle det sidste være tilfældet har man nationaliseret realkreditinstitutterne og nedlagt det danske realkreditsystem.