#128850
Krisser

Det er da noget værre vrøvl. Det der er relevant er, om du har indgået en juridisk bindende aftale. Det er lettere at bevise en aftales indgåelse, hvis der foreligger et underskrevet aftaledokument, men der er ikke nogen juridisk forskel på en mundtlig og en skriftlig aftale.

Hvis du har bedt om at låse kursen over telefonen, så har du også indgået en aftale, og den er du bundet af. Hvis banken har låst kursen, kan den ikke ‘låse den op igen’, for så er obligationerne handlet. I den modsatte situation (hvor du havde bedt om at låse kursen, og banken ikke havde gjort det) ville banken jo også være erstatningspligtig.

Hvis ikke du har bedt om at låse kursen, men blot har bedt om et tilbud på dette, så er der ikke indgået nogen aftale.