#108012
Arnie

Vi har skiftet fra et kreditforeningslån til boligprioritet hos Skandiabanken.

Vi indfriede et realkreditlån med 12 års restløbetid til kurs 96. Omkostningerne ved skift var meget små, så det hev restgælden ned med 4%.

Vi har valgt 30 års løbetid og de 10 første som afdragsfrit. Men afdrager som hidtil og får efterhånden et stort fribeløb.

Så skal vi bruge penge til uforudsete udgifter eller til bilkøb har vi dem allerede som låneret og så til meget billig rente og uden låneomkostninger.

Vores opsparing er flyttet til boligprioritets kontoen og nedskriver gælden, hvilket i princippet giver markedes bedste indlånsrente.

Budgetservice er også flyttet, så vi ikke længere må nøjes med 0,075% i rente, men istedet 3,9%

Men husk at boligprioritet renten kan stige fra dag til dag – så der skal være luft i økonomien til en rentestigning.