#124872
Anonym

Svar til Allan B

Emne: Beholde Dannevirke eller sælge ?
En obligation med løbetid – 10 år – uden egentlig forrentning er også et tab selvom den indfries til kurs 100. Det svarer til at grave sine penge ned i haven. Det er også en dårlig forentning. Dertil kommer, at garantien ikke svarer til en statsobli-gation. d.v.s. hvis de banker, som står bag garantien, kommer i “uføre” – og det ses jo netop nu – at storbankerne kommer i vanske-ligheder – så er garantien ikke det vi alle troede for 2-3 år siden.