#124564
Anonym

Det er faktisk ikke inflationen man skal være bekymret for på mellemlang sigt. Inflationen/stagflation er kun et issue på det korte sigte. På lidt længere sigt er der grund til at være bekymret for om “efterspørgselsnedgangen” kan blive så kraftig, at får decideret deflation.