#124360
Anonym

Hej

Ved et bolig prioritetslån er du dækket sålænge dit indlån ikke overstiger dit udlån med 300.000 kr.

Hvis du skylder 1 mio. kr. er du dækket af garantifonden til 1,3 mio kr.

Læs nedenstående………..

“Hvordan gøres dækningen op?
Kontante indlån – dækkes op til 300.000 kr.
Garantifonden dækker dine kontante navnenoterede indlån op til 300.000 kr. Har du lånt
penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det
beløb, som dækkes af Garantifonden, er indlån i instituttet fratrukket gæld til instituttet.
Ved opgørelsen medtages også tilgodehavender og skyldige renter til og med datoen for
instituttets konkurs.”

MVH JP

P.s. Læs eventuelt mere på http://www.garantifonden.dk/