#124218
Anonym

Det vil afhænge af hvilket fordelingstal der anvendes.

Hvis vi som udgangspunkt antager, at lejlighederne er lige store, er fordelingstallet: 2,1277% pr lejlighed.

1)Omlægning i 2009:
Det afdragsfrie fastforrentede 5%-lån omlægges om til et nyt afdragsfrit 7%-lån.

Givet restløbetiden er kursen på det eksiterende 5% lån nok ca. 95, hvilket går nogenlunde lige op med omlægningsomkostningerne.
Kursen på 7%-lånet er så tæt ved 100 som den kan være, så lad os antage kursen er 100.
Renten stiger 2% ved omlægningen, hvilket svarer til 480.000 årligt eller 10.213 pr andelsbolig.
Da der ikke er noget skattefradrag, giver det en månedlig huslejestigning på ca. 850 kr.

2) Refinansiering i 2016:
Når flexlånet refinansierer i 2016 står renten som det ser ud nu, til at stige ca. 0,6%. Det giver jer en huslejestigning på ca. 200 kr pr måned til den tid.
Såfremt flexrenten med 10-årig rentetilpasning stiger fra det nuværende niveau på 5,40% til 7,0% kan I påregne en huslejestigning flexlånet på ligeledes ca. 850 kr i 2016.

NB:
Hvis jeres lejlighed fx er dobbelt så stor som de andre, vil huslejestigningen være den dobbelte.
Kig derfor på andelsboligforeningens fordelingstal.