#123402
LMA

Det vil naturligvis være dyrere og strække en eksisterende gæld over en længere periode end oprindeligt aftalt, idet renteperioden (rentes rente) derved forlænges. Det er logik.

Hvorledes ombygningen bør finansieres afhænger derfor af helt andre forhold.

Bl.a. dine renteforventninger, men også entrepriseaftalen vedrørende betalingsbetingelser, skal hele entreprisesummen afleveres ved projektstart, skal der betales i rater, eller stilles der blot fuldgod bankgaranti indtil projektafslutning?

Betales der i rater, kan en byggekredit/prio.lån være en ide.
Betales alt dag et, kan den endelig finansiering ligeså godt aftales nu.
Betales alt først ved projektafslutning, afhænger valget af dine renteforventninger og din økonomi som helhed.

Lånet du har idag på 500 tkr., er det varibal rente eller fast rente, og hvad er satsen?