#123290
Anonym

Hej

Du kan på http://borger.dk/forside/bolig-og-flytning/lejebolig/laan-til-beboerindskud – finde reglerne for beboerindskudslån, og der ligger også et ansøgningskema.

For at komme i betragning til et beboerindskudslån – iflg. sitet, så skal følgende krav opfyldes:

“Betingelser for lån
Hvis du flytter i en almen bolig eller en privat støttet andelsbolig, kan du søge din kommune om lån til beboerindskud. Du kan søge om lånet, hvis boligen er fra efter 1. april 1964. Er boligen ældre, skal boligen have været under byfornyelse, før du kan modtage lån. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken, kan du ikke søge om lånet.

Du kan få lån til indskud, hvis din husstandsindkomst ved indflytning ikke overstiger 188.798 kr. (2008) om året. Beløbet svarer til den samlede pension, som et folkepensionistægtepar får til sammen i grundbeløb og tillæg til pensionen + 5 pct. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet 33.600 kr. (2008) for hvert barn til og med fire børn.

Hvis du bor i et enkeltværelse, kan du søge lånet, hvis din husstands indkomst ved indflytningen ikke overstiger 128.848 kr.. Beløbet svarer til den pension en enlig pensionist modtager i pension + 5 pct.. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet 33.600 for hvert barn til og med fire børn”.

Held og lykke
MVH/Nuser.