#122286
LMA

Der er sikkert flere forskellige regler i forskellige pengeinstitutter, men ofte er et cpr.nummer nok.
Ofte enten formand eller kasserer

Det er dog nødvendigt, at de der skal kunne diponere på kontoen skal opgive cpr.nr., navn, adresse m.m.
Dette i princippet for foreningen eget bedste.

Foreningens medlemmer hæfter solidarisk. Er der således en af medlemmerne med dispositionsfuldmagt der hæver hele kontobeholdningen og stikker af, er dette udenfor bankens ansvarsområde.

Hæver et foreningsmedlem der ikke har fuldmagt hertil, hæfter banken ubegrænset idet de har udbetalt kontoens saldo til tredjemand uden tilladelse. Svarer til din nabo hæver alt indestående på din lønkonto.