#122246
Anonym

Personligt, og jeg vil gerne understrege dette er min subjektive holdning, så er det uklogt at vælge et fastforrentet lån, med mindre man har meget lidt økonomiske råderum og køber til grænsen.

Et F1 flexlån er at foretrække af følgende årsager:

1. Spændet mellem 6%-lånet og F1 er over 1% i øjeblikket, så der er et stykke op til det punkt, hvor sikkerheden i det fastforrentede lån sætter ind.
2. Boligmarkedet præges af generelle prisfald, friværdierne på ejerlejlighedsmarkedet i Danmark, og boligmarkederne generelt i EU er faldende –> det formuebestemte forbrug falder –> aktiviteten i den europæiske økonomi er på vej ned. Dette giver på sigt plads til en rentenedsættelse.
3. Råvarepriserne (olie, mad) er steget meget. Det giver i første omgang pres på inflationen, hvilket er begrundelsen for at ECB ser ud til de næste 12 måneder at fasteholde renten. På lidt længere sigt dæmper det den økonomiske aktivitet –> plads til rentenedsættelse.
4. Det fremtidige konverteringspotentiale i et fastforrentet 6% er ikke specielt godt.

Konklusionen:

Flexrenten kan meget vel stige op til 1% de kommende 12 måneder, men herefter peger alt i retning på at flexrenten vil falde (og endda falde betydeligt). Der er udsigt til et fremtidigt europæisk konjunktilbageslag vil bringe flexrenten ned under 4% i løbet af 24-36 måneder.

På det meget lange sigt vil flexrenten, givet ECB fastholder sin inflationsmålsætning nok ende på 4 – 4,5%. Hvis ECB, mod forventningen, ikke kan fastholde inflationsmålsætningen, så kommer flexrenten til at ligge højere, men det samme vil så gælde for lønudviklingen, så i reale kroner vil dette ikke presse din økonomi.

Så på det lange sigt er der meget sparet ved at vælge X1-flexlånet.