#122082
Anonym

Kære Alle,

Det tilrådes at klage til pengeinstitutternes ankenævn (der træffer beslutninger i enkeltsager) og sende kopi af klagen til Finanstilsynet, der af egen drift kan se på om Eik bank fx har overholdt reglerne om god skik – men som ikke træffer afgørelser i enkeltsager.

mvh.

Hansen