#121658
Anonym

Det var lidt af et surmule indlæg!

Du har naturligvis ret i at Skandiabanken har hævet renterne men stadig er yderst konkurrencedygtig.

Derimod forholder du dig ikke til kernen i disse indlæg, nemlig det principielle juridiske spørgsmål: “kan en bank, der har dummet sig og reklammeret vidt og bredt med at man følger nationalbankens udlånsrente + en fast præmie, pludselig ændre vilkår, fordi man efterfølgende konstatere at det koster for meget at indfri løftet?

Dette spørgsmål har flere aspekter:
1. Har aftalen karakter af at være juridisk bindende?
2. Er det branche kotume at man fastholder den anførte præmie?
3. Har Skandiabanken overtrådt markedsføringsloven på en ansvarspådragende måde?

I håndværksbranchen er en entreprenørvirksomhed fx juridisk bundet af et “fastpristilbud” uanset om råvarepriserne ændres kraftigt.

Det samme spørgsmål kan man stille til Skandiabanken. Har man gennem marketing og det skriftlige materiale givet kunderne en berettiget forventning om at der er tale om et fastpristilbud?

Jeg mener ikke ovenstående spørgsmål er blevet afklaret, og tiden vil vise om Skandiabanken af pengeinstitutankenævnet eller domstolene bliver tvunget til at ankerkende, at der er tale om et fastprisprodukt!