#120338
Anonym

Indskud af garantikapital, dvs. indestående på det man typisk kalder “garantkonti” har nogenlunde samme status som aktiekapital.

I det tilfælde hvor en bank kommer i solvensproblemer, så taber kreditorerne i følgende rangorden:

1. Egenkapitalen, som ejes af aktionærerne i form af aktier, tabes først.

2. Dernæst tabes garantikapitalen. Garantikapitalen tælles med i den “ansvarlige kapital” og spænder således et sikkerhedsnet ud under de almindelige indlånskunder.

3. Hvis de to første ikke er nok til at dække tabet, så mister de øvrige indlånskunder (pro-rata) deres indskud, dog således at garantifonden dækker dog de første 300.000 kr.

Ellers fungerer garantkonti og almindelige konti fuldstændig ens, men typisk giver man en højere rente på garantkonti, fordi der er denne særlige (teoretiske risiko) forbundet med indskudene.