#120064
Jyden

I den danske garantiordning er indskydergarantifondens beløb max 300.000 kr. pr. kontohaver pr. pengeinstitut