#119437
Anonym

Ja, og ingen depotgebyrer for egen administrerede pensionsordninger / depoter.

Problemet med bankerne er, at De ikke giver reél langsigtet rådgivning, d.v.s. de formidler ikke, af sig selv, hvilke investeringsforeninger der performer bedst i markedet, over tid, tilgengæld vil de meget gerne formidle produkter, som de selv tjener på!

Dansk aktionærforening kårer hvert år de bedste investeringsforeninger, jf. http://www.shareholders.dk/ menustien: Viden om investering -> Kåringer -> Investeringsforeningspris -> artiklen: Investeringsforeningspriser 2007: Small Cap og Finans topscorer (PDF), jf. også link: http://www.shareholders.dk/videnominvestering/kaaringer/invpris/2007/Investeringsforeningspris1.pdf

InvesteringsForeningsRådet (www.ifr.dk) har diverse afkaststatistikker og andre interessante ting på deres hjemmeside.

Og http://www.morningstar.dk har under punktet klassement, mulighed for at liste diverse investeringsforeninger efter afkast (over tid), rating / risiko og omkostninger.
Inde på den enkelte investeringsforening er der desuden yderligere detaljer og mulighed for hjælp til de enkelte punkter.

Historisk afkast er selvfølgelig ingen garanti for fremtidig afkast, men der er bare nogen investeringsforeninger der performer bedre, over tid, end andre, og bankerne formidler ikke af sig selv denne viden!

Desunden er der næsten ingen danske indeksserede investeringsforeninger, d.v.s. foreninger der følger et markedsindeks, denne type foreninger har en tildens til at være meget billige, i princippet kan man bare sætte en computer til at styre foreninger, men de danske banker har ingen interesse i at udbyde denne type billige produkter….