#119036
Anonym

Hvis du vil have et eksempel på hvad der sker når der ikke er høj kvalitet i indlånsmassen, jammen så bare vend dig mod “subprime markedet”. Når kvaliteten af indlånsmassen bliver for ringe, så bryder interbankmarkedet slet og ret sammen.

Hvad angår erhvervslivets sociale ansavar, er der kun det at sige, at hvis bankerne skal tvinges til at låne ud til RKI-vekselryttere, så får de en række tab som kun kan finansieres gennem rente og gebyrstigninger på almindelige kunder. I sidste ende bliver det mig selv og alle andre bankkunder, der skal betale for det sociale ansvar du mener bankerne skal udvise overfor vekselrytterne. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. De sociale myndigheder, gældssaneringsordningerne, reglerne der forbyder privat lønindeholdelse osv. er rigeligt til at beksytte svage grupper.

Bankmarkedet har jo allerede denne struktur:
Lån med sikkerhed i fast ejendom, bil mv. 6%-9%
Forbrugslån i banker, holdt under et rimeligt gældsniveau: 10-18%
Mere usikre forbrugslån i finansieringsselskaber: 18-36%

Vil du virkelig have at man skal låne ud til RKI-segmentet, og lade renten afspejle den reelle risiko:

Lån til RKI-registrerede: 36% – 200%

Logikken er jo, at når risikoen bliver så høj, og renten derfor skal op over 40% for at dække den forventede misligholdelse, så er de RKI-ramte i virkeligheden bedre tjent med slet ikke at kunne låne! I øvrigt forhindrer “ågerbestemmelserne” i aftaleloven/kreditaftaleloven, at man kan skrue den slags højrisikoprodukter sammen.

I øvrigt er du simpelthen for dum, når du ikke kan indse, at bankerne hellere end gerne ville låne ud til RKI-registrerede, hvis der var penge at tjene på det. At de ikke gør det skyldes ene og alene, at de forventede tab er så store, at bankerne vil sætte alt for mange penge til på det!