#118840
Anonym

Som jeg ser det har du 3 muligheder:

1. GÆLDSSANERING: Du er en af de få der opfylder alle juridiske forudsætninger for at opnå en gældssanering. I de tilfælde, hvor man er gået ned med et firma (konkurs eller lukket er ligegyldigt) og har en stabil indkomst, opfylder man kriterierne for gældssanering. For dig vil problemet nok være, at den løsning de næste 5 år vil betyde en voldsom nedgang i din levestanddard i forhold til hvad du har vænnet dig til.

2. UDENOMRETLIG PRIVAT AKKORDORDNING: Alternativt kan du søge at indgå en privat akkord-ordning med dine kreditorer. I betragtning af din meget høje indkomst, må kreditorerne være meget interesserede i at du ikke vælger at sige: “nu kan det hele være ligegyldigt – nu misligholder jeg min gæld, lejer en dyr lejlighed her i landet og flytter min overskudsindkomst til udlandet”. Truslen om at du smider det hele er et meget stærkt pressionsmiddel, men forudsætter, at du ikke har din gæld spredt på alt for mange småkreditorer, som har svært ved at finde fælles fodslag.

3. KREDITORLY: Mislighold din gæld her og flyt din overskydende indkomst til ikke-EU-lande med hel eller delvis bankhemmelighed, som fx Schweiz. Så længe du husker at opgive din renteindtægter til skattevæsnet i Danmark, er denne form for kreditorly helt legal. Du kan så bo i en dyr lejelejlighed, lease en dyr bil, og i det hele taget bruge leje frem for eje princippet. Denne fremgangsmåde er overraskende hyppigt anvendt af fallerede erhvevsfolk. Problemet med denne model er dog, at den er meget sjov, hvis staten en dag måtte ændre lovgivningen, så man private kreditorer kan lave lønindeholdelse via trækprocenten.

Jeg vil anbefale dig at vælge løsningsmodel 2, og søger advokatbistand hos en advokat med speciale i forhandling af akkordordninger.