#118754
Anonym

Det er ikke korrekt at banken har tavshedspligt om alt de erfarer om din privatøkonomi.

Skattekontrolloven kræver at banken indberetter saldi, renter og vp-handler m.v. til skattemyndighederne som Nuser siger.
Hvidvaskningslovens § 10. “1. Såfremt der er mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge, skal virksomheden undersøge den nærmere. 2. Såfremt mistanken ikke kan afkræftes, skal transaktionen sættes i bero, indtil politiet er underrettet.” siger at mistænkelige transaktioner skal indberettes til politiet. Her er tale om mistanke om straffelovsovertrædelser. ‘Sort løn’ som der nævnes er en overtrædelse af skattelovene og en viden derom vil næppe blive indberettet til nogen.

Men oplysninger af den art du nok tænker på må som Nuser nævner ikke komme udenfor banken. Jeg vil tro at det ligger dybt begravet i enhver bankmands hoved, at det er ikke noget man snakker om, eller – hvis det er meget spændende – kun på anonymiseret form.
Jeg har selv været edbchef i en virksomhed med hemmelig løn og havde selv lavet lønsystemet. Jeg havde adgang til alle oplysninger og Lønningsbogholderen og jeg hev tit hans lønseddel frem og diskutterede ud fra. Når vi var færdige kunne jeg faktisk ikke huske hvad hans månedsløn var – det var ikke en oplysning jeg skulle bruge til noget.

Men det sikreste er selvfølgelig at undgå at dele hemmeligheder med din bank. Dyrk kun sex med din ægtefælle og oprethold ægteskabet til afkast heraf er blevet 18 år – så skal du aldrig betale børnepenge. Lån kun hvad du kan betale tilbage – så bliver du aldrig ‘dårlig betaler’. Og hold dig fra ‘sort løn’ – vi andre gider alligevel ikke betale for dine børns skolegang.