#118604
Anonym

Fandt følgende på NR hjemmesiden;
“Alle konti er beskyttet gennem et samarbejde mellem det engelske Financial Services Compensation Scheme og den danske garantifond under de sædvanlige betingelser. Det betyder, at alle indskud op til ca. kr. 350.000 per kunde er fuldt dækket (det beløb, der til enhver tid modsvarer £35.000). Grænsen på kr. 350.000 gælder for dit samlede indestående hos os.”
Så garantien dækker åbenbart op til 350.000 og ikke 300.000 som de danske banker er dækket med…