#116976
Anonym

Det er nok tvivlsomt om I kan få lov af Kommunen til at udstykke bygninger der ligger i naturlig forlængelse af hinanden på samme matrikel.

Herudover – hvem vil overtage en økonomisk nedrivningsforpligtelse på gamle bygninger?