#116368
Anonym

Du har væsentlig større chance for at få bevilliget din gældssanering, hvis du hyrer en advokat. Den slags er for kompliceret til at du kan varetage det selv.

Gældens størrelse og måden den er opstået på taler for at du kan få gældssanering.

MEN – det kræver du har det juristerne kalder “stabile økonomiske forhold”, altså enten få tilkendt førtidspension, finder fast arbejde, eller er så længe på kontanthjælp at der synes at have indfundet sig en stabilitet, så det er usandsynligt du kommer ud af det. Er man midlertidig arbejdsløs i nogle år, kan man ikke få gældssanering!

Hvis du fx har fået fast arbejde, og du lever alene, så er det meget sandsynligt, at en gæld på 500.000 vil blive vurderet som udsigtsløs stor, hvormed du kan få gældssanering. Dog vil din alder betyde rimelig meget, da en “ung” 30-årig har meget bedre mulighed for at få gælden betalt ned end en 55-årig med 5 år tilbage på arbejdsmarkdet.

Men som sagt, det er ikke realistisk du kommer igennem med det uden advokatbistand.