#106470
Anonym

Hej Stine_Jensen_aldrig_købt_aktier

Blandt de 20 mest solgte aktier er Nordea den med den næst-laveste stk-pris. Men det gør den ikke til den næstbedste. 200 gram leverpostej til 10 kr er vel ikke nødvendigvis et bedre køb end 500 gram til 20 kr.
I de udvidede kurslister (prøv fx Børsen eller Berlingeren) er der to nøgletal der kan give et hurtigt bud:
o P/E – Price / Earning – Pris i kroner for den mængde aktier der på sidste generalforsamling gav et udbytte på een krone.
o K/I – Kurs indre værdi – Det beløb du skal betale for en aktieandel der svarer til een krone af selskabets egenkapital. Er eneste aktiv i et selskab fx en bankkonto med 100.000 kr og har selskabet udstedt 1000 aktier á 100 kr med en børskurs på 200 kr pr aktie, så er kurs/indre værdi 2, hvilket er meget dyrt.

Ovenstående er rent tekniske vurderinger og hvis det bare var dem det gjaldt, så var det nemt at finde ‘bedste køb’. Det ville samtidig betyde at tallene (kurserne og dermed også de nævnte to tal) udjævnede sig, så alle aktier ville have samme tal. Men der er osse mindst to andre faktorer:

o Forventning til fremtidig kursudvikling
o Forventning til fremtidigt udbytte.

I grove træk vil ‘markedet’ (d.v.s. dem der køber og sælger) regulere kurserne så ingen aktier er ‘ualmindelig dårlige’ eller det modsatte, så Nordea kan være lisså godt som alt andet. Der er dog nogle der mener at det er ringere end de øvrige aktier og nogen mener det er bedre.

Når du engang om fx 5 år sælger aktien kan jeg derimod nemt fortælle dig om Nordea var det bedste køb. Det er bare at se på salgskursen og det udbytte du har fået i mellemtiden, og så sammenligne det med andre aktier.

Dit aktiekøb vil give dig 3 udgifter:
1. Kursværdien. Der er dog ikke den store forskel på kursen på de forskellige handelsmetoder/steder når det er en ‘hyppigt handlet’ aktie.
2. Kurtage. Typisk 0,5 – 0,75% af kursværdien, minimum typisk 50-175 kr. Hvis du opretter konto og depot og handler i Nordea er der ingen minimumssats for Nordea Aktier. Andre banker har ofte andre regler for ‘egne aktier’
3. Depot-udgift. Der er både en fast udgift pr depot og een pr aktie-type/meddelelse. På rene aktie-depoter vil aktieselskabet betale dette for dig. Er der også obligationer i depotet, så betaler du selv forholdsmæssigt.