Rabat i ejendomsskatterne for eksisterende boligejere

Hvor meget stiger ejendomsskatterne? Det spørgsmål stiller mange boligejere, mens de afventer at de nye ejendomsvurderinger og skattesatser bliver klar i 2024.

Meget forventeligt kan de boligejere, der har oplevet den største stigning i værdien af deres bolig, også forvente størst stigning i ejendomsskatterne. Omvendt vil boligejere, hvis ejendom ikke er steget så kraftigt de seneste 20 år opleve, at de skal betale mindre i ejendomsskatterne (summen af ejendomsværdiskat og ejendomsskat).

 

Med den udvikling, der har været i boligpriserne de senere år, vil det især være ejere af ejerlejligheder i eller nær de store byer, der vil opleve en stigning i de samlede ejendomsskatter.

 

 Ny ejendomsvurdering udløser rabat i ejendomsskatterne

For at ingen skal opleve at skulle betale mere i samlede ejendomsskatter, bliver der i de nye ejendomsvurderinger og ejendomsskattesatser beregnet en rabat for dem, hvis samlede ejendomsskatter stiger. Rabatten udgør forskellen mellem de samlede ejendomsskatter efter de nye vurderinger og satser, og de samlede ejendomsskatter efter de eksisterende vurderinger og satser. Betaler man således i dag 32.000 kr. i samlede ejendomsskatter, og man skal betale 40.000 kr. efter de nye satser og vurderinger, vil man få en rabat på 8.000 kr. (40.000 – 32.000) kr.

 

Rabat i ejendomsskat for eksisterende boligejere

Rabatten er fast på ejendomsskatterne

Rabatten gælder så længe man ejer boligen. Når boligen sælges, bortfalder rabatten, og man kan således ikke tage den med til ens nye bolig. Den nye ejer af boligen får heller ikke rabatten. Rabatten er fast i kroner og stiger ikke hvis ens ejendomsskatter senere stiger som følge af stigende ejendomsvurderinger. For dyrere ejerlejligheder i de store byer forventes rabatten at være op til 20.000 kr. om året.

 

Mulighed for indefrysning af skat

Fra 2024 og frem vil ens ejendomsværdiskat og ens ejendomsskat stige og falde med fremtidige ændringer i vurderinger, og evt. ændringer i grundskyldspromillen i den kommune hvor den enkelte ejendom ligger. For at sikre, at ingen bliver ’beskattet ud af deres bolig’, vil fremtidige stigninger i skatterne kunne blive indefrosset således, at man kan vente med at betale dem til den dag, man sælger sin ejendom. Man kan dog også vælge at betale stigningen løbende.

Tilbage til ejendomsvurderinger

Læs mere om ejendomsvurderinger

Det betyder de nye offentlige ejendomsvurderinger for boligpriserne

Læs hvordan de nye offentlige ejendomsvurderinger, der træder i kraft i 2024, får betydning for boligpriserne – både for nuværende og kommende boligejere.

Læs mere

Ny ejendomsvurdering Her er vinderne og taberne

Ny ejendomsvurdering: Her er vinderne og taberne

Ny ejendomsvurdering vil give enten skattelettelser eller skattestigninger. Klik her og læs, hvad det betyder for dig som boligejer.

Læs mere

Sådan bliver din ejendomsværdi udregnet

Læs om de nye satser på den ejendomsværdiskat, der bliver indført i 2024, og hvad det betyder for dig som boligejer.

Læs mere

Har du det bedste realkreditlån?

Skift bank når du lægger dit realkreditlån om og få bedre vilkår.

Indhent tilbud