Den længe ventede på sig varmepumpepulje åbner snart

Rigtig mange boligejere ser frem til september – for her åbner varmepumpepuljen, der gør det muligt for tusindvis at få et statsligt tilskud til opsætningen af enten en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Tilbage i 2022 lød meldingen, at puljen ville åbne i første kvartal af 2023, men første kvartal kom og gik, uden at puljen åbnede. Sidenhen lød meldingen, at puljen ville åbne i første halvår, til sommer, men det skete heller ikke. Og nu hedder det, at puljen åbner den 12. september 2023.

De mange forsinkelser skyldes både forsinkelser af fjernvarmeplanerne, som skulle være færdiggjort af kommunerne ved årsskiftet, dels et nyt IT-system, som skulle stables på benene. Begge dele er nu klar. Vi dykker derfor ned i detaljerne om varmepumpepuljen og ansøgningsprocessen hertil.

 

Kan jeg få tilskud?

Fra varmepumpepuljen kan man få tilskud til enten en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg (væske/vand). Puljen er et led i Regeringens planer om at sætte skub i den grønne omstilling og er en økonomisk hjælp til boligejere, der vil skifte fra olie, gas, biokedel eller elvarme til en varmepumpe. Skifter du til en varmepumpe, bidrager du til den grønne omstilling – og så kan du spare mange penge på din varmeregning.

Tilskuddets størrelse afhænger af typen af varmepumpe, du søger tilskud til. Tilskuddet til en luft til vand varmepumpe er 17.000 kroner, mens tilskuddet til et jordvarmeanlæg er 27.000 kroner. For nogle boligtyper på mere end 400 m2 er det muligt at få tilskud til større varmepumpeanlæg.

 

Har du planer om at søge om at få tilskud, skal du først og fremmest undersøge, om du kan. Energistyrelsen har nemlig fem krav, som du skal imødekomme for at kunne søge. De er:

  • Din bolig skal være en helårsbolig, og du skal eje den selv.
  • Du varmer i dag boligen op med enten oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme.
  • Din bolig må ikke ligge i et område, der har eller får fjernvarme.
  • Du er ikke allerede i gang med at skifte til en varmepumpe
  • Du ønsker tilskud til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

Der er 236,1 millioner kroner afsat til varmepumpepuljen, og de fordeles efter først til mølle-princippet. Du søger på Sparenergi.dk, og søger via dit MitID.

 

Må jeg indhente tilbud på varmepumpen inden ansøgning?

Ja, du må gerne indhente tilbud på varmepumpen, inden du har ansøgt om puljen. Du må ikke indgå aftale om igangsættelse af arbejdet, men du må gerne have flere tilbud liggende klar.

Og det kan faktisk være en god forberedelse til, når du skal søge puljen, at du har indhentet tilbud og dermed har lidt viden om varmepumpens type. Når du indhenter tilbud, kan du også sikre dig, at du får tilbuddet fra en VE-godkendt installatør, hvilket er et krav for, at du kan få del i midlerne fra varmepumpepuljen.

Det ved vi om ansøgningsprocessen

Varmepumpepuljen åbner kl. 10.00 den 12. september 2023, mens venterummet åbner kl. 9:00. Når klokken rammer 10:00, vil alle i venterummet få tildelt et vilkårligt kø-nummer – det betyder, at det ikke er sikkert, at man kommer først i køen, selvom man logger tidligt ind. Logger man ind efter klokken 10:00, ender man automatisk sidst i køen.

Det er vigtigt, at du ikke igangsætter dit projekt, så snart du har søgt. Det er nemlig først, når din ansøgning er godkendt og du får tilsagn, at du må gang i gang. Et tilsagn til tilskud betyder, at du får tilskuddet, når din varmepumpe er opsat, og såfremt alle krav er mødt. Der eksisterer krav til varmepumpen, du vælger – og så skal en VE-godkendt installatør stå for installationen. Du kan læse mere om de forskellige krav på 3byggetilbud.dk. Fra den dag, du får tilsagn til tilskud, har du to år til at skifte til en varmepumpe.

Når VE-installatøren har opsat varmepumpen og dit varmepumpeprojekt er afsluttet, har du 30 dage til at ansøge om udbetaling af tilskuddet. Det er vigtigt, at du husker denne frist, for der er en del, der ikke får udbetalt tilskuddet, simpelthen fordi de søger om at få tilskuddet udbetalt efter fristen.

 

Forbered dig grundigt, så du er klar, når varmepumpepuljen åbner

Det ville være en rigtig skam, at din ansøgning får afslag på grund af fejl. En del får afslag på grund af forkert data i f.eks. BBR, så forbered dig grundigt, så du er klar, når puljen åbner.

Inden du søger, skal du være sikker på, at du imødekommer de fem føromtalte krav. Imødekommer du dem ikke, vil du få afslag. En del tror fejlagtigt, at man kan få tilskud på bagkant, men det er ikke muligt. Helt simpelt er årsagen hertil, at EU-regler dikterer, at statsstøtte ikke må gå til projekter, der gennemføres uagtet, om det får statsstøtte eller ej.

Inden du søger, skal du også beslutte, om du vil søge om tilskud til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg, for tilskuddets størrelse afhænger nemlig af den type varmepumpe, du vil søge tilskud til.

I år vil der være en automatisk behandling af ansøgningerne, og derfor er det rigtigt vigtigt, at alle informationer, der eksisterer om din bolig, er rigtige. Der hentes informationer fra BBR, CVR, SKAT, Tinglysning og Plandata. Forkert data f.eks. i BBR kan betyde et afslag af din ansøgning, så sørg for at tjekke alle informationer, du eksisterer digitalt om din bolig, inden du søger. Informationer i Plandata kan kun rettes af kommunen. Ansøgninger, der sker på vegne af f.eks. en forening eller virksomhed, gennemgår ikke en automatisk behandling, fordi der skal vedlægges dokumentering, som skal behandles manuelt.

Energistyrelsen meddeler, at en ansøgningsvejledning er lige på trapperne og anbefaler, at alle der vil søge, får læst vejledningen, inden puljen åbner.