Udgivet: Juli 2021

Hvad er ejendomsskat/boligskat?

Ejendomsskat betales som en promillesats (grundskyldspromillen) af grundværdien. Grundværdien er pr. definition værdien af den samlede ejendom minus værdien af bygninger. Tag som eksempel et nyere hus, hvor selve huset koster 2 mio. kroner at bygge. Hvis ejendommen sælges for 3 mio. kr., må det være fordi grunden er 1 mio. kr. værd (3 mio. – 2 mio.)

 

Ejendomskatten ændres i 2024

Grundskyldspromillen fastsættes af kommunen, og er således forskellig fra kommune til kommune. De nye grundskyldspromiller er ikke offentliggjort endnu, men skatteministeriet fastslår at ”de kommunale grundskyldspromiller fastsættes i 2024, så provenuet fra grundskylden (ejendomsskat) i 2024 ved anvendelse af nye vurderinger (før skatterabat) i hver enkelt kommune svarer til provenuet under gældende regler.”

Det betyder, at hvis grundværdierne stiger, når de nye ejendomsvurderinger kommer, sættes grundskyldspromillen tilsvarende ned, og det har indflydelse på ejendomsskatten. Hvis ejendommen i eksemplet ovenfor i dag har en vurdering af grunden på 600.000 kr. og grundskyldspromillen er 28, vil ejendomsskatten i dag være 16.800 kr. (600.000 * 28/1.000) om året. Med de nye ejendomsvurderinger bør grundværdien stige til 1.000.000 kr., og skatten ville med uændret grundskyldspromille stige til 28.000 kr.

 

Grundskyldspromille skønnes at falde fra 26 til 16

Som nævnt vil grundskyldspromillen blive sat ned, når de nye vurderinger kommer. Hvor meget den bliver sat ned afhænger af, hvor meget grundværdierne i den enkelte kommune stiger. Om din egen ejendomsskat stiger eller falder, afhænger derfor af, hvor meget din grund stiger i forhold til de andre grunde i kommunen. Hvis din grund stiger mindre end ’gennemsnittet’, vil du vinde mere på en lavere grundskyldspromille, end du taber på en stigning i ens grundværdi, og omvendt.

Skatteministeriet skønner, at den gennemsnitlige grundskyldspromille sænkes fra 26 til 16 promille. Det forventes også at grundværdivurderingerne stiger mere for ejerlejligheder end for huse.

Ejendomsskat

Fordel for husejere i kommuner præget af ejerlejligheder

Sænkningen i grundskyldspromillen er den samme for alle i kommunen, og da stigningen i grundværdien for huse er mindre end gennemsnittet for alle grunde i kommunen, vil husejere spare mere på sænkningen af grundskyldspromillen, end de skal betale ekstra på grund af stigende grundværdi.

Omvendt vil ejerlejlighedsejerne opleve at de, fordi deres grunde stiger mere end gennemsnittet i kommunen, skal betale mere i ejendomsskat, uanset at satsen bliver sat ned.

Vinderne er derfor de boligejere, hvor grundværdierne stiger relativt mindre end for andre i kommunen, f.eks. husejere i kommuner med mange ejerlejligheder.