Rentefradrag, hvor x er ophørt med at betale til fælles forbrugslån

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Anna1234Forfatter
  Indlæg
 • #96090
  Anna1234Forfatter

  Hej,
  Vi står i en forvejen konflikt fuld situation, og nu har x så meddelt at denne ophører med at betale til fælles forbrugslån. Vi kan intet gøre andet end at betale x’s del af lånet også=optrappet konflikt.
  Hvordan med rentefradraget på lånet….har x fortsat ret til det? Vi er ikke interesserede i at overtage lånet(trods vi jo betaler hele gildet nu), da vi håber, at x kommer til fornuft eller i værste fald, når lånet er betalt, at vi kan opkræve x dennes del.

  På forhånd tak

  Med venlig hilsen
  A

  #229420
  testForfatter

  mener det som hovedregel er den der betaler renterne der har krav på fradraget. Tal evt. men banken om hvordan de indberetter det.

  #229440
  morsdrengForfatter

  Iflg. SKATS praksis følger rentefradraget hæftelsen uanset hvem af skyldnerne der faktisk betaler renten.. Så længe i begge hæfter solidarisk for lånet vil banken indberette ½-delen af renten på hver af jer.

  Betaler du faktisk hele gælden vil du, som du selv er inde på, have et regreskrav mod din ex. og kan derfor kræve at han betaler/godtgør dig “sin" ½-del.

  Du mister IKKE din regresret mod din ex. ved som solidarisk hæftede meddebitor at indfri jeres fælles lån. Da det alligevel er dig der betaler det hele, vil det løse problemet med rentefradraget, Men tal med en advokat om det praktiske, så det bliver gjort rigtigt.

  #229448
  thsvForfatter

  Som sædvanligt aner Test ikke hvad hen skriver om!
  Rart at få mors dreng på banen med de rigtige fakta.

  Kan kun anbefale andre at man undgår lån med fælles hæftelse, da hele gælden så kan komme til at hænge på en selv.

  #229484
  testForfatter

  Er der solidarisk hæftelse, hvilket der ofte er ved belåning af fast ejendom, er det vanskeligt at afgøre, hvem som skal have fradrag for renteudgifter, da det i praksis er accepteret, at der ved aftale mellem debitorerne kan ske en forskydning af hæftelsen mellem parterne med den konsekvens, at rentefradragsretten forskydes tilsvarende. Forskydningen kan indebære, at kun den ene part har fradrag for renter, selvom begge stadig hæfter overfor kreditor.

  http://skat.dk/skat.aspx?oid=2047217

  tja sådan er der jo så meget THSV

  #229486
  morsdrengForfatter

  Tja – der er netop så meget. I stedet for at referere til de første linjer i SKATS vejledning, havde det været beder om du havde læst det hele. Heraf fremgår netop, at det afgørende er hvem der hæfter for gælden.

  “Når de særlige regler for ægtefæller ikke mere skal anvendes, fordi de tidligere ægtefæller er blevet skilt eller separeret, skal renteudgifter derimod fratrækkes hos den person, som hæfter for gælden, uanset hvem der har betalt renterne.

  Når ægtefællerne er blevet separeret/skilt, er det SKATs opfattelse, at det er en forudsætning for, at den ægtefælle, som bliver boende i huset/lejligheden, kan fradrage hele renteudgiften, at der indgås en bindende aftale om dette mellem de tidligere ægtefæller. Denne aftalebør være skriftlig og underskrevet af begge parter.

  Der gælder ikke særlige regler for ugifte samlevende. Det afgørende for fordeling af rentefradrag mellem ugifte samlevende er, hvem der hæfter for gælden. Hvis begge står som debitor, og der er solidarisk hæftelse, kan hver fradrage 50 pct. af renteudgifterne. Det er uden betydning, hvem af de ugifte samlevende, der ejer den ejendom, som lånet er brugt til at købe og som er stillet til sikkerhed"

  #229492
  testForfatter

  tjo og nu fremgår det hverken af skrivet fra Anna1234 hvor langt nu er i det forløb, men det fremgår sjovt nok at der ikke er tale om en ejendom. 🙂

  men da vi nu er gået igang med diskussion skal vi da så sandelig læse det hele ikke.

  "
  I en bodelingsoverenskomst aftales det, at den ene skal overtage hus/lejlighed, men en eller flere kreditorer accepterer ikke debitorskiftet. Uanset at en eller flere kreditorer ikke accepterer et debitorskifte, kan den person som efter bodelingsoverenskomsten overtager huset og gælden, og dermed også betaler alle renteudgifterne, foretage fradrag for alle renter, uanset at der er solidarisk hæftelse for lånet. Se SKM2016.598.BR."
  "

  Så et rente fradrag kan også efter en skilsmisse, gives til den der betaler renterne uanset om den solidariske hæftelse består-

  Men vi er da enig om at hun skal tag en snak med nogle professionel rådgivning i stedet for nogle tilfældige tosser på internettet.

  Og ja jeg mener stadig det må være den der betaler renterne der skal ha fradragsretten.

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.