konkurs i andel

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 17 i alt)
 • lyggeForfatter
  Indlæg
 • #95500
  lyggeForfatter

  Kan jeg gå personlig konkurs i en andelslejlighed ?
  Jeg skylder mere 250000 (Nordea) end andelen kan sælges for (ca. 130000).

  Hvad sker der, hvis jeg stopper afdragene til banken ?

  Lygge

  #223016
  MichaelForfatter

  Hvis du stopper med at betale ryger du ultimativt ud af lejligheden og den bliver tvangssolgt, men din gæld forsvinder ikke. Tværtimod vil der løbe rykkergebyrer, inkasso, renter mv. på og så ender du ud med en langt større gæld end nødvendigt. Desuden vil du ikke være i stand til at låne til et senere boligkøb i meget lang tid fremover.

  Men hvorfor overhovedet overveje den slags? Vi kan vel antage, at du har råd til at blive boende eftersom du vel ikke havde købt lejligheden i såfald i første omgang. Bliv boende og afdrag på gælden – det er den eneste rigtige løsning. De 120K du er teknisk insolvent med er ikke en uoverkommelig formue trods alt hvis du ellers har en rimelig indtægt.

  #223018
  lyggeForfatter

  Yderligere oplysninger og spørgsmål:
  Hvis man stopper at betale af til banken – hvad så??

  Jeg har ikke råd til at bliver boende, da jeg nu er blevet folkepensionist. Desuden betaler jeg kun renter og ikke afdrag. Andelen blev købt da den var betydelig mere værd i købspris end den gæld jeg stiftede. Nu kan den kun sælges for 1/3 !!

  #223020
  MichaelForfatter

  Ja, jeg HAR jo svaret hvad der sker hvis du standser betalingerne så læs mit indlæg igen.

  Nu ved jeg godt det er for sent, men det virker ikke som den mest velovervejede beslutning at købe en lejlighed du vidste, at du ikke havde råd til at bo i når du blev pensionist. Uanset lejlighedens værdi og da slet ikke når du med åbne øjne har valgt kun at betale renter og ikke afdrag. At du ville havne i denne situation er for mig noget du har kunnet forudse allerede fra dag 1.

  #223022
  morsdrengForfatter

  Ud over gælden til Nordea må du også betale en mdl. boligafgift til andelsboligforeningen til dækning af foreningens gæld og fællesudgifter.

  Stopper du med at betale til andelsboligforeningen, vil du blive ekskluderet af denne og lejligheden solgt i fri handel, hvis muligt. Da din lejlighed er overbelånt, vil salget for dit vedkommende ske ved tvangsauktion. Du kan læse mere om emnet her: http://deas.dk/da/Andelsbolig/Andelshaver/Inkassoogeksklusion/Sider/default.aspx

  Betaler du ikke banken, vil resultatet blive det samme. Fra du stopper med at betale og indtil tvangsauktionen afholdes kan der gå 6-9 måneder. Du kan læse mere om tvangsauktion over andelsboliger: http://www.tax.dk/jv/ga/G_A_3_2_2_2_4.htm

  Oplyst Nordea at du ikke længere kan betale ydelsen på gælden til dem, men fortsæt med at betale alle de andre udgifter hvis det er muligt. Betaler du ikke lys, vand og varme risikerer du at der bliver lukket, så betalingen af disse udgifter bør prioriteres højere end boligafgiften til foreningen. Oplys samtidig banken, at du vil blive boende indtil du finder et passende lejemål og at du i den periode holde lejligheden opvarmet, hvilket også er i bankens interesse.

  Du kan blive nød til at flytte din Nem-konto for at undgå at banken foretager modregning/hæver på din konto til dækning af restancer eller overtræk. Det må man næppe gøre, da reglerne om trangsbeneficiet sige, at du skal have tilstrækkelige midler til at dække dine leveomkostninger indtil din næste pension kommer. Men hvorfor løbe risikoen?

  Når lejligheden er solgt, kan du søge offentlig gældssanering. For pensionister skal gælden være på mindst ca. 100.000 kr.

  #223024
  lyggeForfatter

  Mange tak for det meget fine og meget fyldestgørende svar. Jeg går ind på linkene og finder mere.
  SUPER
  VH
  Lygge

  #223026
  peter holm larsenForfatter

  Bemærk at boligforeningen muligvis har kautioneret / hæfter for lånet – i såfald er bankens holdning muligvis ikke helt som beskrevet – da reglerne ofte er at banken skal meddele boligforeningen den manglende betaling – og så skal bank og boligforening være enige om konsekvensen – da lånet ellers vil sku indfries.

  #223032
  morsdrengForfatter

  Siden loven blev ændret med virkning fra den 1.2.2005, er det ikke længere muligt at kræve andelsboligforeningens kaution for den enkelte andelshavers banklån til køb af andelen.

  De dagældende regler i andelsboliglovens § 5, stk. 12 var som følger:

  “Erhververen af en andel, hvortil der alene er knyttet retten til en bolig kan forlange, at foreningen yder en garanti for lån i et pengeinstitut til delvis dækning af den del af prisen, der betales for andelen i foreningens formue. Garantien ydes til 60 pct. af den del af prisen for andelen i foreningens formue, der overstiger 40.000 kr. Det garanterede lån skal afdrages over 15 år og forfalder ved videresalg af andelen. Udeblivelse af betaling af renter og afdrag på det garanterede lån betragtes som misligholdelse med betaling af boligafgift og kan medføre eksklusion og ophævelse af brugsretten til boligen"

  Da lånet ifølge det oplyste IKKE afdrages er konklusionen, at andelsboligforeningen IKKE har kautioneret for lånet og i øvrigt vil restløbetiden på lånet være på maks. ca. 3 år.

  Selv om lånet HAVDE været sikret ved andelsboligforeningens kaution vil sagen alligevel ende med en tvangsauktion, for naturligvis vil en bank kræve kautionen indfriet hvis skyldner ikke betaler og et tvangssalg er udelukket, når boligen ifølge det oplyste er overbelånt.

  #223034
  lyggeForfatter

  Ja ja – det er altid nemt at være bagkklog – særlig på andres vegne.
  Tak for støtten !!!

  #223036
  lyggeForfatter

  Mit svar om bagklogskab er møntet på Michael

  #223038
  thsvForfatter

  Nice one, Morsdreng, der igen beviser at PHL ikke kombinerer de oplyste informationer!

  Jeg hæfter mig ved at andelen nu er mindre værd end ved køb, så helt sikkert købt 2006 eller senere.

  Dybt uansvarligt af trådstarter at købe en andel, hvor der ikke er råd til at afdrage gælden.
  Der kan let være tale om et andelslån med 10 års afdragsfrihed, som I Nordea koster op til 7,25% i rente. Renten bør dog være 6,25% hvis gælden udgør 250.000 kr, da der så er nok til at være fordel+kunde.
  et lån på 250.000 kr afdraget over 20 år ved 6,25% vil koste ca. 1.825 kr om måneden, hvoraf de næsten 1.300 kr vil være renter i starten, så lyder ikke uoverkommeligt, medmindre der er tale om en andel med høj mdl. boligydelse.
  Til sammenligning vil 150.000 kr over 10 år ved 12% koste ca. 2.150 kr om måneden heraf 1.500 kr i renter, en meget forventelig rentesats på det forbrugslån, der vil blive ved et salg…

  #223040
  thsvForfatter

  Lygge, hvad betaler du til Nordea for lånet nu?
  Hvor stor gæld og hvilken rentesats?

  Kunne godt lyde som en andel i en nyopført ejendom ved købet, som er vurderet alt for højt og evt. belånt med de hæslige swap- eller rentetrappelån.
  Kender rigtigt mange andelsforeninger, hvor vurderingerne og dermed maksimalprisen på andelene er helt hen i vejret og har købt disse med forventning om stigende boligpriser har man dummet sig…

  #223044
  lyggeForfatter

  Det er en 80’bebyggelse og med meget sund økonomi.
  Dog er vurderingen af andelene betydelig højere end dagsprisen – på grund af markedet.
  Jeg har en rentesats på 7,5 % og betaler 18000 årligt i renter – ingen afdrag.
  Jeg har prøvet at få et andet lån, men uden succes, fordi andelen er belånt med mere end salgsprisen – – – – – hvad den jo langt fra var, da jeg købte den !!!!! surt show.

  #223046
  thsvForfatter

  Og igen kan jeg så konstatere at noget er galt i oplysningerne!

  7,5% i rente og 18.000 kr årlig giver kun 240.000 kr at forrente, altså ikke over 250.000 kr som nævnt i startoplægget.
  Er du sikker på den rente?
  7,25% er satsen, hvis du kun er alm. fordel-kunde i Nordea og harmonerer bedre med små 250.000 kr i restgæld.

  #223052
  lyggeForfatter

  Fejlslag – det er 240000 i gæld

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 17 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.