Rentefradrag og insolvens

Viser 2 indlæg - 1 til 2 (af 2 i alt)
 • GregorzForfatter
  Indlæg
 • #95403
  GregorzForfatter

  Hvis man efter en skilsmisse eller et ophørt samlivsforhold står med en fælles gæld, som begge hæfter for kan dette udgøre et problem, hvis kun den ene betaler af på lånet. Dette kan skyldes en frivillig indgået ordning eller mangelende betalingsevne

  Told og Skat fastholder imidlertertid (§24A i ligningsloven), at de der hæfter for en gæld, er de der kan udnytte retten til et fradrag. Er der to underskrivere på et lån deles fradraget ligeligt mellem de to debitorer – pengeinstituttet indberetter i fuld overensstemmelse hermed 50% til hvers slutopgørelse. Problemet opstår, hvis kun den ene af parterne betaler af på gælden? I det tilfælde kan man ikke efter et ophørt forhold blot overføre renteudgifterne fra den ene part til den anden – dette udgør et problem, hvis den ene er blevet så insolvent på grund af det ophørte forhold, at vedkommende ikke kan betale af på gælden.

  Findes der i ligningsloven en mulighed for at overføre rentefradrag alligevel, eller skal den ene part virkeligt som skat påstår påtage sig hele gælden for at kunne udnytte det fulde fradrag?

  #221948
  morsdrengForfatter

  Det er rigtigt at fradragsretten følger hæftelsen.

  En ulempe ved at hele hæftelsen overføres til den ene part for at denne kan få hele fradragsretten er, at den pågældende derved også afskærer sin mulighed for at gøre regres mod sin meddebitor for at have betalt en større del af gælden på det fælles lån end oprindeligt aftalt og forudsat. Kan den anden debitor aldrig betale gælden, har dette naturligvis mest teoretisk betydning, men det kan have betydning for muligheden for at rentefradrag for hele gælden efter nedennævnte regel.

  Men der er en mulighed for at få rentefradrag for hele gælden, hvis kravet mod medskyldneren må anses som uerholdelig. Jfr. kendelse 44/2003 fra Landsskatteretten. “Ved en kendelse af 28/8 2003 fandt Landsskatteretten, at en fraskilt ægtefælle havde fradragsret for samtlige renteudgifter vedrørende et banklån, for hvilket lån begge ægtefæller hæftede. Førstnævnte ægtefælle havde betalt samtlige renter vedrø-rende lånene, og regreskravet mod anden ægtefælle måtte anses som uerholdeligt."

  Men der er også en afgørelse fra Skatterådet fra 2014, hvor der ikke blev tilladt rentefradrag for hele gælden, fordi regreskravet mod den anden skyldner ikke blev anset som værende uerholdeligt.

  Søg professionel bistand hos en revisor om spørgsmålet.

Viser 2 indlæg - 1 til 2 (af 2 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.