Tavshedspligt

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)
 • MortilmForfatter
  Indlæg
 • #95337
  MortilmForfatter

  Hvis jeg opretter en børnebørns opsparing , forældrene til barnet har ikke fuldmagt men får alligevel besked via brev om at kontoen er oprettet – er det så ikke overskridelse af deres tavshedspligt ? Jeg er godt nok træt af det da det skulle være en overraskelse til barnedåben. Har forsøgt at få svar fra banken hvad der er sket , men deres telefonbank kan ikke oplyse om det og hende der har oprettet kontoen ikke er at træffe før på mandag.

  #221214
  morsdrengForfatter

  Tavshedspligten drejer sig om, at ansatte i et PI ikke uden kundens samtykke må videregive fortrolige oplysninger til 3. mand – det er det IKKE tale om her..

  En børnebørnskonto er IKKE en børneopsparing og er derfor IKKE underlagt fælles lovregler som en børneopsparing, hvor der f.eks. kun kan oprettes én konto pr. barn, maksimalt indbetales 3.000kr. årligt og samlet i alt 36.000 kr. For børnebørnskonti gælder det enkelte penge-instituts egne regler, som er forskellige fra institut til institut.

  Forældrene er fødte værger for barnet og det kan derfor ikke holdes skjult for forældrene, at der er oprettet en børnebørnskonto til deres barn. Kontoudskrifter, årsopgørelser m.m. vil også blive tilsendt kontohaver/barnet på dettes adresse, som sædvanligvis også er forældrenes.

  Men på grund af Hvidvaskningsloven kan der i dag kun oprettes en konto, hvis banken får kopi af kontohavers legitimation (helst med billede) cpr-nummer, bopæl samt oplysning om hvad kontoen skal bruges til m.m. Opretter man – som her – konto i en andens navn, stiller dette særlige krav til legitimationen. I Finanstilsynets vejledning til Hvidvaskloven på 131 sider fremgår bl.a.: “Det er muligt at oprette konti til nyfødte børn, som endnu ikke er navngivet, når barnet har fået et CPR-nr. Barnet skal efter loven være navngivet senest seks måneder efter fødslen og virksomheden skal derfor senest på dette tidspunkt have indhentet oplysning om barnets navn"

  Selv om du ikke oplyser nærmere om indholdet af pengeinstituttets brev til forældrene, er der næppe tale om en overtrædelse af tavsheds-pligten, alene fordi oprettelsen af en konto ikke er fortrolig og slet ikke i forhold til barnets værger/forældrene, til hvis adresse kontoudtog og årsopgørelser vil blive tilsendt og som senere vil blive anmodet om dokumentation for barnets navn.

  Pengeinstituttet burde have orienteret dig om dets henvendelse til forældrene så du alternativt kunne have ventet med at oprette kontoen til få dage inden barnedåben. Så det er godt nok træls, men nogen overtrædelse af tavshedspligten er det IKKE.

  #221216
  MortilmForfatter

  Okay – så forstår jeg slet ik bankens udmelding om at vi skal vente med fuldmagten til efter dåben,- da jeg hvis de skal ha det,- vil skulle ha kopi af pas og sygesikringskort med i banken og så nok ville være nødt til at informere dem.
  Jeg har talt med bankens tlf rådgiver som fortæller at det er dybt beklageligt, men at de istedet for at sætte flueben i " brev til opretter " er der blevet sat flueben i " brev til værge"

  Jeg forstår nu slet ik ideen i at forældrene skal ha en fuldmagt ?

  #221218
  morsdrengForfatter

  For at kunne forklare hvad der er sket i sagen, kræver det at man får en fuld beskrivelse af sagens forløb.

  Havde du oplysninger om barnets cpr-nummer, bopæl og navn da du oprettede børnebørnskontoen?

  Hvad gik det brev som banken ved en fejl har sendt til barnets værge og ikke til dig/opretteren af kontoen ud på?

  Med en fuldmagt giver man andre lov till at foretage dispositioner på ens vegne. Hvad går den fuldmagt som du oplyser at forældrene skal have ud på? og hvem skal afgive denne fuldmagt? Er det tale om en fuldmagt fra forældrene til dig, til at oprette en konto i barnets navn? der er trods alt forældrene der i fællesskab er barnets værger eller er der tale om værgernes accept af gaven på barnets vegne?.

  Men af de allerede oplyste grunde, er det med sikkerhed IKKE tale om en overtrædelse af b ankens tavshedspligt

  #221226
  testForfatter

  Set fra den positive side finder den der skal modtage gave da ikke ud af noget så det er jo stadig en overraskelse.

  #221242
  HalliHalloForfatter

  Hvad er problemet da med at forældrene får besked?

  Dels sendes der årlige opgørelser direkte til barnet, dels skal forældrene skrive under på, at der må oprettes konti i deres børns navne.

  Er nok det samme som “morsdreng" har skrevet, men orker ikke at læse så lange indlæg.

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.