Generalfuldmagt/fremtidsfuldmagt/fuldmagt

Viser 12 indlæg - 1 til 12 (af 12 i alt)
 • Den interesseredeForfatter
  Indlæg
 • #95257
  Den interesseredeForfatter

  Jeg vi gerne spare advokatudgifterne til oprettelse af et generalfuldmagt/fremtidsfuldmagt/fuldmagt.
  Jeg har fundet nedenstående på nettet og vil spørge om nedenstående forslag er juridisk helt anmærkningsfrit Hvis ikke, vil jeg spørge om det er nogle, der vil give et forslag på et der er helt i orden. På forhånd tak.

  GENERALFULDMAGT/fremtidsfuldmagt/fuldmagt

  Undertegnede (navn, adresse, cpr.nr.) giver hermed (navn, adresse, cpr.nr.) fuldmagt til at bestyre hele min formue, intet undtaget, og til at foretage enhver disposition over den med samme retsvirkning, som om den var foretaget af mig personligt.
  Som følge heraf har fuldmagtstager ret til på mine vegne:

  • At indgå retshandler og kontrakter af enhver art
  • At pantsætte og sælge min faste ejendom (matrikel nr.) beliggende (adresse)
  • At købe eller leje anden bolig og transportere værdipapirer lydende på mit navn
  • At kvittere for enhver betaling eller anden indtægt, der tilkommer mig
  • At indsætte mine penge til forrentning i pengeinstitut eller anbringe dem på anden vis
  • At forpligte mig ved optagelse af lån, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig
  • At repræsentere mig som arving eller kreditor i ethvert døds- eller konkursbo, herunder afgive skiftefuldmagt, modtage og kvittere for ethvert beløb, der i sådanne boer måtte tilkomme mig.

  Endvidere har fuldmagtstager ret til på mine vegne at træffe bestemmelse om mine personlige forhold, herunder:

  • At få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold
  • At meddele eller nægte samtykke til behandling
  • At søge kommunale ydelser af enhver art og træffe valg, hvor der måtte være valgmuligheder, (f.eks. behov for praktisk hjælp i hjemmet, søge ældrebolig, plejebolig m.v.)
  • At klage/anke eller indbringe enhver afgørelse, herunder optræde med mine partsbeføjelser

  Det som fuldmagtstager er berettiget til i henhold til denne fuldmagt, kan han/hun også lade udføre ved andre.
  I tilfælde af fuldmagtstagers død, skal (navn, adresse, cpr.nr.) indtræde som fuldmagtstager i henhold til denne generalfuldmagts indhold.

  Sted______________________ dato____________________

  _________________________________________________________
  Fuldmagtsgiver

  Sted______________________ dato____________________

  _________________________________________________________
  Vitterlighedsvidner

  Sted______________________ dato____________________

  _________________________________________________________
  Notaren

  #220400
  morsdrengForfatter

  Der er ingen lovbestemte krav til oprettelse af generalfuldmagter, men på grund af fuldmagtens karakter, og det forhold at den er langt mere vidtrækkende end et værgemål og uden det tilsyn og kontrol der findes med værgemål, bør general- og fremtidsfuldmagten udformes skrift-ligt med påtegning af enten to vitterlighedsvidner, en advokat eller notaren (byretten, der hvor man bor), der bekræfter, at fuldmagts-giver har handleevnen i behold på tidspunktet for generalfuldmagtens oprettelse. Notaren opbevarer en kopi af generalfuldmagten i notarial-arkivet.

  Søg på generalfuldmagt og du finder artikler af personer med kendskab til emnet, hvoraf fremgår, at det ikke er uproblematisk at oprette en general- eller fremtidsfuldmagt

  Hvis du – trods advarslerne – fortsat vil oprette en vedvarende fuldmagt, bør du få hjælp af din advokat. Du kan ikke bare hente en fuldmagt på nettet, men bør investere i en løsning, der er skræddersyet til din situation.

  Men jeg kan fortsat IKKE se det fornuftige i, at man kritikløst og uden nærmere kendskab til emnet lægger alle mulige oplysninger og doku-menter ud på dette forum, som enhver selv kan finde på nettet når og hvis det bliver nødvendigt.

  #220406
  Den interesseredeForfatter

  Tak for bemærkningerne vedr. formkrav m.m. som jeg nu synes er indarbejdet i ovenstående forslag. Husk at man jo i øvrigt naturligvis selv kan redigere i/lave tilføjelser til forslaget. Advokathjælpsrådet er altid godt og relevant, men desværre dyrt i mange tilfælde.

  Vedr. fordele og ulemper blot dette i kort form (inspireret af netopslag …!):

  Fordele:

  1.Du kan selv bestemme, hvem der skal varetage dine anliggender, hvis du ikke længere selv er i stand hertil

  2.Du undgår, at din formuen skal anbringes og forvaltes efter reglerne i værgemålsloven

  3.Fuldmagten kan træde i kraft med det samme, når behovet opstår.

  4.Du sikrer sig i et vist omfang mod at blive sat under et værgemål, da behovet herfor er mindre

  5.Du bevarer sin egen retlige handleevne

  Ulemper:

  1.Der er ikke offentligt tilsyn og kontrol med fuldmægtigen

  2.Fuldmægtigen skal ikke indhente godkendelse af usædvanlige dispositioner

  3.Der er ikke regnskabspligt for fuldmægtigen

  4.Der er risiko for, at fuldmægtigen misbruger fuldmagten til egen fordel

  så ja, man skal tænke sig godt om.

  #220408
  morsdrengForfatter

  Du spørger om det udkast til general- og fremtidsfuldmagt som du har lagt ud på dette forum er juridisk helt anmærkningsfrit og beder om at få forslag fra andre debattører for at få det bragt helt i orden.

  Det du beder om er simpelthen en umulighed, så lang tid ingen kender de konkrete forhold og baggrunden for fuldmagtens udstedelse eller under hvilke fremtidige omstændigheder den tænkes anvendt. Det er netop derfor, at Altzheimerforeningen, Ældre Sagen, Socialministeriet og mange andre tilråder, at man får en advokat til at udfærdige fuldmagten afpasset efter og skræddersyet til den konkrete situation.

  Hvem på dette forum tror du i er øvrigt kvalificeret til at afgøre, om dit koncept er juridisk anmærkningsfrit, når der pt. alene findes praksis på området, men ingen lovgivning? Om en fuldmagt er eller kan anvendes i en konkret situation afgøres alene af Domstolene, mens det er en lægelig afgørelse, om fuldmagtsgiver på tidspunktet for underskrift besad tilstrækkelige åndsevner til gyldigt at kunne underskrive fuldmagten.

  PS. der er fremsat lovforslag L 135 den 24.2.2106 om fremtidsfuldmagter, som i folketingsåret 2014-15 nåede til 2. behandling

  #220410
  Den interesseredeForfatter

  Tak for det foregående indlæg som belyser det komplicerede emne.
  Du kunne jo være der var nogle der – som dig- kunne bidrage med gode bemærkninger m.m. der kunne kvalificere debatten.
  Det er korrekt, at ingen kan spå om fremtiden, men små bemærkninger, korrektioner, forslag m.m. har vel også sin ret.
  Jeg har i øvrigt bemærket, at flere advokatfirmaer afholder orienteringsmøder om netop emnet fremtidsfuldmagter. Der må også være noget at hente for interesserede.
  God weekend.

  #220412
  testForfatter

  Humm de gange en fuldmagt til i en kort periode at ku disponere har banken kunnen bidrage med fuldmagte til det. De gange jeg har haft brug for at disponere f,eks, ved akut sygdom over forsikringer eller andet har der kunnet findes løsninger uden en generel fuldmagt.

  #220426
  HalliHalloForfatter

  Den interesserede:

  Du virker til at være en mand, der gør det alskens formularer og opretter tråde, hvor du stort set ingen kommenterer indholdet.

  Hvad er i grunden til, at du selv vil lave en så nok så usædvanlig generalfuldmagt? Er du ved at være dement eller ermeget formuende eller hvad? Har du ikke familie, der kan hjælpe dig, men det er måske bare ægtefællen, der skal have fuldmagten, ja, jeg spørger bare………..

  #220456
  Den interesseredeForfatter

  Følgende link

  http://www.aalborg.dk/media/1011027/Demens-og-jura.pdf

  anbefales, hvis du vil vide mere om generalfuldmagt/fremtidsfuldagt/fuldmagter.

  #220466
  HalliHalloForfatter

  Det er da trist at høre at du har fået Alzheimer, men er måske så grunden til at du hele tiden finder dine gamle tråde frem og lige gentager hvad du tidligere har skrevet.

  Men så forstår jeg bedre, hvorfor du hellere i morgen end i overmorgen får lavet sådan en generalfuldmagt.

  #220474
  morsdrengForfatter

  Trådstarter spørger, om det forslag til en generalfuldmagt som han har lagt ud er juridisk helt anmærkningsfrit. Hvis ikke, vil han have forslag på et der er helt i orden.

  På trods af at trådstarter har fået at vide, at en general- eller vedvarende fuldmagt bør udfærdiges individuelt og skræddersyet til de faktiske forhold og at INGEN kan fremkomme med kvalificerede bemærkninger til hans forslag, uden at vide, hvorfor fuldmagten ønskes udfærdiget og under hvilke omstændigheder den tænkes anvendt, er han IKKE fremkommet med de ønskede oplysninger. Han fortsætter blot med at udbede sig små bemærkninger, korrektioner og forslag til fuldmagten og linker til en kommunal hjemmeside, der ikke indeholder meget relevant om den praktiske udformning af en fuldmagt.

  Det er desværre i tråd med trådstarters hidtidige manøvrering på dette forum, hvor han slet ikke kommenterer andres indlæg men lægger alt muligt ud, som han har “sakset" på internettet. Da der ikke er noget seriøst ønske om at modtage hjælp til udfærdigelsen af en konkret fuldmagt, ser jeg ingen grund til at fortsætte en diskussion, hvor der så tydeligt tales for døve ører.

  #220476
  Den interesseredeForfatter

  Det er selvfølgelig OK at “morsdreng" ikke ønsker at deltage i denne tråd. Tak for det.

  Nu har læserne af denne tråd noget at gå efter hvis de måtte have behov for at producere en fremtidsfuldmagt
  – det er trods alt ikke raketvidenskab det handler om.

  Jeg synes ikke, at man skal ikke undervurdere læsernes intelligens – jeg tror godt at folk selv kan supplere/skære til i det viste forslag og – om nødvendigt- selv kan vurdere, om man skal søge anden hjælp.

  #220482
  testForfatter

  1. at lave en generel fuldmagt er som det faktisk også står i linket ganske problematisk. . At opfordre til en gør det selv løsning på et så kompliceret område kan jeg kun undlade at anbefale. Kom jeg nogen sinde selv i den situation ville jeg både involvere arvingen og en advokat.

  2 i de situationer hvor jeg har haft behov for at dispore på vejen af syge forældre har banken bistået med rådgivning om en begrænset fuldmagt til at kunne f.eke. hæve kontanter til betaling af regninger og til udlevering af kontanter. Hvilket sådan et er rigeligt. Hvad skal jeg med en generel fuldmagt for at kunne betale en regning og hente det tilsvarende beløb på en konto? En begrænset fuldmagt til netop det formål havde banken liggende.

Viser 12 indlæg - 1 til 12 (af 12 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.