Opsigelse mellemfinansiering med deponeringskonto?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #87553
  AnonymForfatter

  Hej
  Jeg har et spørgsmål vedr. opsigelse af mellemfinansiering med deponeringsbeløb i forb. med salg af hus. Jeg har lige solgt og købssummen står nu på en deponeringskonto i mit navn – til sølle 0,8 prc. i rente. Samtidig har jeg i banken et mellemfinansierings lån til 6 prc i rente – skam over Danske bank.

  Nå, men min bankdame sige, at jeg ikke kan bruge deponeringskontoen før det nye skøde er tinglyst med anmærkninger.

  Mit spørgsmål: har hun ikke misforstået noget her? Er det ikke kun det tinglyste realkreditlån i det gamle hus, at jeg ikke må indfri? Kan jeg derimod ikke godt indfri mellemfinansieringslånet?

  mvh
  Morten

  #110346
  AnonymForfatter

  Damen har formelt sidt på det tørre.

  Har du virkelig solgt? Du har måske solgt med en salgsaftale der lyder på ‘ingen gamle lån’ (selvom der er gamle lån) eller på ‘køber overtager gamle lån’ (selvom der i det gamle lån står at kreditforeningen skal kreditgodkende køber, hvilket måske ikke er sket). Det er helt normalt, og hvis ‘fejlene’ ikke er større, så vil dommerkontoret tinglyse skødet med forbehold at der bliver rettet op på disse ‘fejl’. Bliver der ikke det, så kan det gamle hus ikke skifte ejer og huset er ermed slet ikke solgt og den deponerede købesum er slet ikke din. Det er hvad der menes med ‘præjudicerende retsanmærkninger’ – nemlig anmærkninger der gør at iflg. juraen kan skødet ikke lyses endeligt UDEN anmærkninger før der er rettet op på disse forbehold. Når Krit-foreningen ser, at der ‘kun’ er de forventelige normale anmærkninger, så har de mulighed i deponeringsvilkårene for at sige at deponeringskontoen fx godt må bruges til at indfri det gamle lån, hvis det skal indfries.

  Det er kendt indtjeningsmulighed for banker at låne penge af kunden til lav rente og udlåne den igen til samme kunde til dyre renter.

  Jeg synes du skal gå ned og ydmygt – men med fast tiltro på dit eget synspunkt – bede om at få nedsat den renteforskel (hævet den ene eller sænke den anden). Og så skal du rykke køber / købers advokat for at få fingeren ud.

  #110352
  AnonymForfatter

  Hmm, ja – mit spørgsmål er vel ganske enkelt, hvornår i processen at banken kan bruge af deponeringskontoen.

  Købers bank er den samme som min – og spørgsmålet er om det befordrerne for hurtig ekspedition eller ej. Jo længere de forhaler processen, jo mere scorer de.

  Altså, kan nogen sige mig præcist, hvornår i salgsprocessen jeg i princippet kan bede dem indfri mel.fin.kontoen?
  – når køber har underskrevet skøde (sker på mandag).
  – når jeg har underskrevet (sker på tirsdag).
  – når skødet er tinglyst – sker måske først om 1 måned?
  – eller?

  mvh
  Morten

  #110354
  AnonymForfatter

  Når skødet er tinglyst uden bemærkninger (kan meget vel ske indenfor 2 uger, hvis det ikke går retur p.g.a. de omtalte ‘fejl’).

  Det er først og fremsmest købers advokat der kan ‘sylte’, men det har køber ikke nogen interesse i. Sørg for at du får besked om endelig tinglysning fra køber/advokat straks – samtidig med at banken får besked.

  #110358
  AnonymForfatter

  Ok, hvad er et rimeligt rentespænd at gå efter i mellemperioden?
  Lige nu har jeg en mellemfin.konto på ca. 6 prc – og en deponeringskonto på 0.8 prc.

  Hvad er det bedste jeg kan få ud af banken?

  Hvad må rentespændet være?

  mvh
  Morten

  #110360
  AnonymForfatter

  Sidst jeg bruge Danske Bank med en “skødekonto" sagde at den var født med o,375 % da jeg reagerede over den lave rente, og de 5 doblede til 2 % på en telefonsamtale, men det er stadig noget svineri fra den banks side – og du kommer sikkert til at betale et gebyr på 250 kr. når du skal hæve kontoen. Gebyrgribbene i Danske Bank er altid. Bare gå i købet på dem og få en højere rente på mellem regningskontoen – de siger de vil gøre noget for kunderne , lad dem bevise det.

  #110370
  AnonymForfatter

  Hej

  Er Danske bank værre end andre steder?

  Jeg overvejer helt klart at skifte når dette er ovre – hvis det er sådan.

  Er der eksempler på, at man betaler meget mindre i en af de små banker?

  mvh
  Morten

  #110372
  AnonymForfatter

  Hej Morten
  Alle tager sig betalt, men jeg er af den opfattelse at bl.a Danske Bank og Jyske Bank er to af de slemme med gebyrer og høj rentemarginal.
  Jeg har været i samme situation som “Anonym" omkring november 2006 med en konto i Danske Bank i forbindelse med en ejendomshandel. Også her blev den latterlige rente ændret til 2 % uden sværslag da jeg henvendte mig, og med tilbagevirkende kraft. Så vidt så godt, men man sidder med den fornemmelse at de har villet tage den “nederste del af ryggen" på en, når man uden videre ganger den oprindelige rente med omkring 5. Tænk på alle dem der ikke får henvendt sig. Det var kun af meget praktiske årsager Danske Bank blev valgt da jeg kun har dårlige erfaringer med dem. Heldigivs var tinglysningstiden meget kort og det var bare med at holde skødeskriveren igang så det ikke blev sinket.
  Som sælger gennem mange år har jeg den holdning at der skal 2 tilfredse parter til en god handel, og det bliver der ikke på den måde Danske bank handler på.
  “Bankrådgiveren" var iøvrigt mest interesseret i hvordan beløbet fra ejendomshandelen skulle placeres bagefter, og kom med 2 forskellige helt uantagelige forslag der kun ville være til glæde for banken – bl.a binding på en aftalekonto i et år til 3 %.
  Heldigvis fulgte jeg ikke hendes “råd". Renten er steget siden og idag står en del af dem i Northern Rock til 4,25 % uden nogen form for bindinger så jeg til enhver tid kan placere dem anderledes hvis der skulle komme et andet godt tilbud.

  #110384
  AnonymForfatter

  Hej igen
  Tak for svarerne. Jeg har nu hørt fra sælger, at de – trods overtagelse 1. marts (nøgler er udleveret) – ikke har optaget realkreditlån endnu. De har lavet en kassekredit i banken på hele beløbet og er så nu igang med at finde ud af, hvordan de vil finansiere.

  Har dette betydning for hvor hurtigt jeg kan få indfriet mine lån i det solgte hus?

  Afhænger alt alene af, hvor hurtigt deres advokat får lavet endeligt skøde + får det tinglyst med div. anmærkninger?

  Jeg må indrømme, at det danske realkreditsystem er særdeles kringlet! Det er set fra min stol som sælger GROTESKT at jeg ender med en ekstra måneds husleje af kr. 10.000 EFTER fuld overdragelse af huset med nøgler osv.

  mvh
  Morten

  #110412
  AnonymForfatter

  Hej Morten
  Jeg ser helt tilfældigt dit indlæg og undres.
  Din ejendomsmægler har da sovet i timen, der må ikke udleveres nøgler før skødet er tinglyst uden retsanmærkninger, og det kan jo ikke være sket hvis køber ikke har taget stilling til finansieringen endnu. Normalt skal finansieringen være på plads inden for ca. 8 dage efter købsaftalens underskrift.
  Har de virkelig overtaget huset? Det lyder helt forkert.
  Hvem er din ejendomsmægler?
  Med venlig hilsen Anonym ejendomsmægler

  #110416
  AnonymForfatter

  Hej
  Ejendomsmægler er Danbolig. Købsaftalen blev underskrevet en fredag, hvor der var overtagelse ugen efter om torsdagen. Altså meget hurtig overtagelse. De 6 dages fortrydelsesfrist udløber først i dag.
  Min advokat siger, at det er ok – der er en standardklausul, der tager højde for det med fortrydelsesfristen.
  Det med lån er noget andet – de 8 dage er ikke gået endnu men først på onsdag – så måske det forklarer.

  Hvor står der præcist noget om, hvornår lånet SKAL være optaget?

  Hvem skal jeg få til at gøre noget ved det? Min advokat eller bank?

  mvh
  Morten

  #110418
  AnonymForfatter

  Har jeg forstået sagen ret, så HAR køber betalt ved at indsætte på deponeringskonto i MortenJensens navn. Om de skaffer pengene med en kassekredit eller med et realkreditlån er vel MortenJensen uvedkommende. Er der noget som helst i skødeskrivningen der afhænger af, om de indfrier kassekreditten med deres provenu fra realkreditten? Der er intet i denne tråd der antyder at køber ikke har opført sig korrekt og fornuftigt. Der er intet der siger at køber ikke har opfyldt alle sine forpligtelser og søger fremme af anmærkningsfrit skøde mest muligt. Det er osse købers interesse af afslutte hurtigst muligt. MortenJensen, du sælger dit hus på med de rimelige og normale begrænsninger at du ikke kan solde betalingen op før det er bevist at du virkelig kan og har ret til at sælge det. Og så bliver du fornærmet på realkreditsystemet. Det næste er vel at du synes at det er rimeligt at du går ud og brænder et par biler af på Christianshavn indtil banken giver dig 10.000 kr i rente. Du betaler ikke spor dobbelt husleje, du får bare en lav rente af nogle penge.

  Skriv til sælgers advokat og spørg høfligt om de har forventning til hvornår skødet er skrevet og spørg om der er noget du kan bistå med. Snak med banken og bed høfligt om at få hævet renten på deponeringskontoen eller sænket den på mellemfinansieringen.

  Anonym ejendomsmægler>> Du vil godt have navnet på en kollega du kan hænge ud, men vil ikke sige hvem du er. Der er ingen lov der forbyder at udlevere nøglen på noget tidspunkt. Der ER derimod en lov der forbyder en ejendomsmægler i fejl-vejledning. Nøglen udleveres som regel på overtagelsesdagen. Hovedparten af købesummen betales ofte inden eller på overtagelsesdagen. Ofte er der i købsaftalen en seneste dato for indgivelse af skøde til tinglysning.

  #110424
  AnonymForfatter

  Hej Morten
  Jeg vil ikke blande mig i din handel,når du har advokat med i handlen er det ok. Jeg har ikke tænkt mig at hænge nogen ud som det næste indslag omtaler. Men jeg ville diskutere sagen med din advokat.
  MVH

  #110426
  AnonymForfatter

  Det er da for morsomt et svar, anonym skriver… ja, lad os brænde nogle biler af!

  Det er selvfølgelig rigtigt, at humlen består i rentespændet mellem deponeringskontoen og realkreditlånene/mellemfin.lånet. Men i praksis betyder det jo præcist så også, at jeg betaler husleje ligesom køber gør det. Hvem vinder: banken.

  Jeg har talt med min advokat, der siger, at køber har pligt til at fremme handlen og afslutte den inden for ‘rimelig tid’. Dette kan blot ikke defineres nærmere. Det kan være 1 eller 2 måneder.

  Det er da for mig at se dybt mærkeligt. Hvad nu hvis der går tre eller fire måneder til køber og købers advokat får lavet papirerne færdige?

  Det er der ikke noget, der tyder på i dette tilfælde – det undrer mig bare, at der ikke er præcise regler for dette – og at dette ‘hul’ tillades i lovgivningen, der ellers tager højde for nok andre ting.

  I praksis betales der – uanset, hvordan man vender og drejer den – dobbelt husleje lige nu: af mig og af køber.

  mvh
  Morten

  #110430
  AnonymForfatter

  Det du kalder ‘et hul i lovgivningen’ er et spørgsmål om din aftale med køber og din aftale med bank. Der er ingen begrænsninger i din aftaleret i denne forbindelse der har forhindret dig i at lukke det du kalder et hul. Det har du så ikke gjort – det lyder slet ikke som om du har talt med banken nu, selvom du burde have gjorrt det før handelen. Alligevel retter du dit skyts mod realkreditsystemet og ‘lovgivningen’ – en kritik lige så uartikuleret som bilafbrænderne pt citeres for i medierne.

  Tænk på at det havde været en del mere betænkeligt hvis du kunne sælge ‘et eller andet hus’ og få pengene og fordufte inden køber nåede at opdage at det ikke var dit hus. Den slags sker faktisk – måske årligt – men de sager når dog sjældent længere end til at køber får afvist skødet og får sine penge tilbage med mindre tab.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.