Kautionist – hvad er mine rettigheder?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 17 i alt)
 • Ditte RForfatter
  Indlæg
 • #95013
  Ditte RForfatter

  Min mand og jeg har kautioneret for 36.000kr til renoveringen af et ældre hus i en nystartet børnehave i oktober 2012 sammen med fem andre forældrepar. De andre forældre har ca. kautioneret for samme beløb. Renoveringens samlede beløb er langt større end det vi forældre har kautioneret for 500.000kr+).
  Nu har byggefirmaet (hans bank, går jeg ud fra) bedt børnehaven om at få hele lånet indfriet, da de mener at børnehaven ikke har overholdt de aftalte terminer. Det betyder at vi kautionisten måske skal indfri vores kautioner. Det var en risiko vi tog i sin tid, så fred være med det. Det er ikke længere i vores hænder, da vores børn ikke længere går i børnehaven.
  Men hvad betyder det at være kautionist? Kan vi efter en betaling af de 36.000kr bede børnehaven om en afdragsordning, da vi vil egentlig bare “har lagt ud" eller er det misforstået?
  Hvor kan jeg læse mere om vores rettigheder og om procedurer insådanne sager?
  Vil vi kautionisten have gavn af samlet at bede om en afdragsordning?
  Mange hilsner fra Ditte

  #216496
  testForfatter

  Ja

  #216512
  Ditte RForfatter

  Det var ikke megen hjælp at få… Er der virkelig ingen, som kan hjælpe os?

  #216514
  MichaelForfatter

  Altså, jeg undrer mig over at du overhovedet stiller spørgsmålet “Hvad betyder det at være kautionist" på nuværende tidspunkt. Den slags skal du da undersøge til bunds INDEN du indgår i en sådan aftale. Det er en rimelig alvorlig ting at kautionere for andre og skal i det hele taget bare undgås.

  Når det er sagt er der flere former for kaution og du nævner ikke nok i dit indlæg til at kunne besvare spørgsmålet.

  #216516
  Ditte RForfatter

  Tja… når man kan vælge at kautionere 36.000kr for at ens børnehavebarn kan gå i en tålelig børnehave, så tager det ikke så lang tid at beslutte sig. Vi er også indforstået med at betale, da vi har pengene. Nu vil vi dog gerne høre om muligheden for at kunne få dem af børnehaven.

  #216518
  Ditte RForfatter

  Det ville også være fint med links til steder hvor jeg kan læse mere, hvis I ikke helt kan besvare mit spørgsmål ud fra min e oplysninger. 🙂

  #216520
  testForfatter

  Nu vel.
  Som kautionist skal du betale børnehavernes gæld når det forlanges af dem som de skylder penge. I den situation du beskriver er det som jeg ser det helt rigtigt at du skal betale. Der efter har du naturligvis et krav mod børnehaven som du jo så må igang med at diskutere med dem hvordan de dækker. Det kan ofte jo være svært at der sikkert mangles både evne og vilje. Jo det var nok fint hvis i var flere om den diskussion.

  Så derfor ja alt det du spørg om er helt rigtigt. Du betaler om må se om du kan få lidt penge lokket ud af børnehaven.

  Et godt sted at starte med at læse om det var jo nok at lave en søgning på nettet og så kikke efter om der var nogle tilsyneladende troværdig kilder der skrev om det. Du har ret sikkert også fået noget information den gang du indgik aftalen. Du kan også spørge i din bank som helt sikkert har en folder du kan få om kaution.

  #216522
  testForfatter

  ps i forhold til at indrive gælde mod børnhavnes vilje eller evne til at betale er dette yderst vanskeligt og dyrt i praksis. Du skal via fodgeretre også videre. http://www.domstol.dk/saadangoerdu/gaeld/Pages/default.aspx

  http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kaution/kaution

  #216526
  thsvForfatter

  At kautionere for et beløb er lidt det samme som at låne det beløb ud uden sikkerhed.
  Du burde bestemt have undersøgt hvad det ville indebære på forhånd.

  #216528
  Ditte RForfatter

  Jamen, jeg er ikke sur over at skulle betale… Jeg har kautioneret med glæde, for så fik mit barn en fantastisk børnehavetid i stedet for i en burhønsebørnehave…
  Mine spørgsmål går bare på hvordan jeg nu kommer videre, da jeg selvfølgelig skal betale…

  #216530
  Ditte RForfatter

  @Test:
  Tak for info. Nu har jeg noget at gå videre med. VI var til møde med hele børnehaven, som orienterede om sagen, og vi kautionister nævnte vores perspektiv. Der var god velvilje i forældregruppen og de foreslog endda selv en mulighed for at de overtog vores kautioner… Eller måske i hvert fald hjalp os med at få dem dækket, hvis børnehavens økonomi ikke er til det. Vi skal til særskilt møde med bestyrelsen snart.

  #216534
  testForfatter

  og så køre det jo bare sin skæve gang. Husk dårligt forlig kan være bedre ind en lang retssag. Som kautionister står i meget dårligt i forhold til muligheden for at få børnehaven til at betale hvis de ikke vil. Derfor er det helt rigtigt et lån direkte mellem jer og børnhaven den gang nok havde været at foretrække.

  men nok om det. Den tid der er gået godt i børnehaven kommer ikke skidt tilbage.

  mit kortfattede ja skulle ses i lyse af at du jo sådan set allerede selv havde svaret på dine spørgsmål

  #216570
  peter holm larsenForfatter

  Hej Ditte,

  Der siges meget vrøvl herinde desværre.

  Først og fremmest har det jo været flot i har kautioneret for børnehaven. Jeg kunne nemt have gjort det samme – og har god økonomisk forstand.

  Der er som der skrives forskellige former for kaution – overordnet selvskyldner eller simpel kaution. Selvskyldner er den mest vidtgående og mest anvendte. Der skal fordringshaver blot konstatere at skyldner ikkebetaler så kan kravet rejses mod kautionist.

  I har dog for det beløb i skal udrede fuld regres ret som det kalder mod skyldner her børnehaven. Jeres situation er dermed reelt helt som havde i et lån i al væsentlighed.

  Udfordringen er nok at børnehaven ikke har penge til at betale nu og her. Der er så reelt 3 muligheder. 1) eftergive beløbet , 2) lave en frivillig aftale med børnehaven – som begge parter kan blive enige om eller 3) indgive konkursbegæring mod børnehaven med den konsekvens at den forventelig må lukke – og jeres krav dermed helt eller delvis vil være tabt , med mindre andre vil gå ind og kautionere helt eller delvist.

  1) og 3) kan være jeres helt egen beslutning. En indgivelse af en konkurs vel typisk koste ca 30.000 kr som børnehaven skal betale hvis den har penge hertil , hvis ikke kommer de der indgiver konkursen til at hæfte herfor. Udgifter til kurator har dog forrang for anden gæld, så der vil som regel være dækning herfor i boet.

  Men løsning 3 er nok også den triste udgang på en god sag og et godt hjerte. Men vil børnehaven ikke være med på løsning 2 evt en mindelig afdragsordning over 10 år og evt derefter eftergivelse af en andel heraf efter 10 år – ja så har i kun løsning 1 eller 3.

  Iøvrigt skal i være opmærksomme på forældelsesreglerne for jeres krav som under visse omstændigheder kan forældes efter 3 år fra i har betalt långiver – men mindre låntager anerkender kravet og godtager at fravige forældelsen eller i får for go kravet.

  Men få synes jeg en god snak ned børnehaven – håber i begge har samme interesse.

  Men synes det er en flot gerning i hat gjort. Jeg hat selv støttet en bus fritidshjemmet – ikke af økonomiske årsager for mig – men af hjerterum til institutionen.

  For ikke alt skal gøres af økonomisk rationale og gevinst som nogle synes.

  #216604
  morsdrengForfatter

  Du har fuldstændig ret i, at der siges for meget vrøvl på dette forum.

  Men hvori dit indlæg kvalitetsmæssigt løfter sig over andres indlæg på denne tråd kan jeg ikke se.

  Hvorfor skulle spørgeren eftergive beløbet, når regreskravet mod børnehaven først forældes 10 år fra det tidspunkt hvor kravet er krævet betalt hos børnehaven. I denne periode på næsten 10 år kan hovedmanden/børnehaven måske kommer økonomisk til hægterne igen – håbet herom har man da lov til at have! I øvrigt er forældelsesfristen 10 år, når der som her er udstedt gælds-brev for fordringen. Kautionisten kan gøre sit regreskrav gældende mod børnehaven med samme indhold og omfang som kreditor.

  At det i den aktuelle situation skulle være nødvendigt at indgive konkursbegæring er en misforståelse. Formålet med en konkurs er sædvanligvis at sikre sig, at fallentens aktiverne ikke forsvinder og at de værdier der findes, fordeles til kreditorerne iht. kon-kurslovens regler. Er der ingen eller kun få aktiver vil en konkurs ikke opfylde sit primære formål – og er derfor unødvendig.

  Da den der indgiver konkursbegæringen normalt skal stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen INDEN skifteretten træffer afgørelse om konkurs, er der ingen som helst grund til, at spørgeren skal påtager sig en økonomisk risiko af samme størrelse som sit regreskrav mod børnehaven – og da slet ikke, når indgivelse af konkursbegæringen ikke tjener noget fornuftigt formål.

  I øvrigt dækkes omkostningerne ved konkursboets behandling altid først af konkursboets midler. Hvis der ikke kommer nogen – eller ikke tilstrækkelige – midler frem under bobehandlingen, kommer den, der har indgivet konkursbegæringen, til at betale omkostningerne. Det er ikke usædvanligt, at der i et konkursbo ikke er nok midler til at dække omkostningerne ved konkursen
  Så svarerens oplysning om, at der sædvanligvis vil være dækning for udgifterne til kurator og at børnehaven skal betale for konkursomkostningerne, hvis den kan og at konkursrekvirenten kun i modsat fald kommer til at hæfte for omkostningerne, er da så sandelig sandheder med modifikationer.

  Som det ganske rigtigt er blevet oplyst, kan regreskravet indbringes direkte for fogedretten, forudsat at det indeholder en såkaldt § 478 påtegning. Er dette ikke tilfældet, er det nødvendigt at få kravet fastslået forinden ved dom eller betalingspåkrav.

  #216614
  HalliHalloForfatter

  Hvor ligger denne børnehave henne, Ditte? Om man må spørge……..

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 17 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.