Råd ang. eftergivelse af gæld

Viser 11 indlæg - 1 til 11 (af 11 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #94929
  AnonymForfatter

  Gælden er stiftet i 2005-2006. Jeg havde en andelsbolig og der skulle udbedres nogle ting. Jeg blev nødt til at sælge boligen grundet depression og i den forbindelse er gælden stiftet.
  Jeg har været bosiddende i udlandet og er taget tilbage til udlandet igen. Jeg håber at kunne få forhandlet gælden ned og evt. betale en betydelig sum og få det ude af verden. Gælden lyder på 240.000, hvoraf det meste er renter.
  Nogen gode råd eller nogen der kan pege mig i retning af en god rådgiver som kan hjælpe med dette?

  Med venlig hilsen,

  #215068
  morsdrengForfatter

  Alene fordi du bor i udlandet, er en offentlig gældssanering IKKE mulig. I øvrigt er gældens størrelse også i underkanten hertil.

  Da du bor i udlandet, vil dine danske kreditorer have praktiske problemer med at inddrive deres tilgodehavender, hvilket muligvis kan have positiv betydning, hvis du forsøger at indgå en såkaldt frivillig akkord. Til gengæld, har dine kreditorer intet kendskab til forholdene i det land som du bor i, hvilket kan give problemer i forhold til kreditorernes ønsker om dokumentation for dine indkomst og dine udgifter.

  Det er naivt at tro, at en kreditor vil acceptere en løsning (en akkord) hvor han kun får betalt en mindre del af sit tilgodehavende, blot fordi alternativet ellers vil være “0". En professionel kreditor vil altid sikre sig, at du betaler “alt hvad buksene kan holde til", hvilket forudsætter, at man får fuldt indblik i dine økonomiske forhold, dvs. dokumentation for din indkomst i form af lønsedler, årsopgørelser, forskudsopgørelser og budget over dine faste udgifter. Har du store udgifter til bolig, bil eller privatforbrug, vil kreditorerne naturligvis ikke acceptere dette, da det betyder en tilsvarende mindre betaling til dem.

  En akkord kan gå ud på, at du over en årrække afvikler gælden med det månedlige beløb du kan afse, eller ved at du betaler et engangsbeløb, beregnet ud fra månedlige beløb du kan afse (en såkaldt likvidationsakkord). Det sidste er at foretrække, idet du er uden af gælden, når du har betalt det aftalte beløb. I den første situation, er du først frigjort for den samlede gæld, når du har betalt det sidste månedlige afdrag. En kreditor ser naturligvis helst, at du betaler et månedligt beløb i en længere årrække, til gengæld trækker det den modsatte vej, at en offentlig gældssanering typisk kun strækker sig over 5 år.

  Et eksempel: Hvis du efter rimelige udgifter til bolig, transport og privatforbrug kan afse 2 tkr. månedligt til afvikling af din gæld,
  kan et akkordforslag gå ud på, at du tilbyder at betale dette beløb i f.eks. 5 år, svarende til en samlet betaling på 120 tkr. eller ½-delen af det beløb som du skylder. Alternativt kan 2 tkr. månedligt over 5 år afvikle 90 tkr. med en mdl. rente på 1% og i så fald, tilbyder du en engangsbetaling (likvidationsakkord) på 90 tkr. Kreditorerne vil naturligvis forsøge at få beløbet forhøjet ved at stille spørgsmål til størrelsen på dine udgifter og forlange en længere afviklingsperiode end 5 år.

  Kan en engangsbetaling fremskaffes ved familielån, arveforskud eller ved families kaution for lån i andet PI, kan dette også have positiv indvirkning på kreditorernes stillingtagen til dit akkordforslag.

  Mit råd er, start med at få lagt et budget, hvor du medtager dine rimelige udgifter til bolig, transport, leveomkostninger m.m. så du får et overblik over, hvor meget du kan afse til kreditorerne månedligt, og tag så sagen derfra.

  #215070
  AnonymForfatter

  Hej morsdreng,

  Tusind tak for svar. Jeg håber at kunne opnå det du kalder en likvidationsakkord.

  Det er vel at foretrække jeg har en sagsbehandler i form af en gældsrådgiver eller lignende? Gælden er snart de 10 år, så jeg håber jeg kan forhandle med dem.

  #215072
  morsdrengForfatter

  Du behøver ikke at have ekstern bistand for at fremsætte et akkordforslag, forudsat at du selv kan udfærdige et budget og fremkomme med et forslag, sammen med den dokumentation der svarer til lønsedler, årsopgørelse eller forskudsregistrering. Hvis der mangler dokumentation, skal kreditorerne nok bede om denne.

  MEN antal kreditorer spiller også ind. Professionelle kreditorers betingelser for at indgå en akkord er normalt, at samtlige kreditor stilles ens og får den samme dividende

  Jeg har ingen positive erfaringer med gældsrådgivere – tværtimod. Så hvis du ikke selv har mod på det praktiske, vil jeg hellere henvise dig til en advokat end en gældsrådgiver. Men uanset hvilket rådgiver du vælger, vil det koste.

  #215074
  AnonymForfatter

  Det drejer sig kun om en enkelt – Arbejdernes Landsbank.

  Mener du at de vil være samarbejdsvillige, hvis jeg selv tager dialogen. Jeg er ikke sikker på forældelsesfrist og jeg har ikke meget i form af at kunne afdrage, men jeg har 40.000 kr som jeg vil betale på en gang. Og som du siger, givet jeg er i udlandet plus det er en gammel gæld, at det måske er muligt?

  #215076
  morsdrengForfatter

  Når du kun har en kreditor, oven i købet et pengeinstitut, ser jeg ingen grund til at du absolut skal have hjælp til en akkord. Du skal ikke tro, at man tager en henvendelse der kommer fra en gældsrådgiver mere seriøst end hvis den kommer fra dig selv.

  Hvis løsningen er en akkord, hvor du jo kun betaler en del af gælden, har det ifølge sagens natur ikke den helt store betydning, om en del af gælden eller den heri medtagne rente evt. måtte være forældet. Det modsatte er naturligvis tilfældet, hvis man skal betale hele gælden tilbage. Men ifølge dine egne oplysninger, må du have modtaget en opgørelse fra banken over gælden med opgjorte renter.

  Du vil næppe kunne få en akkord ved blot at tilbyde banken 40 tkr. Banken vil sandsynligvis også interessere sig for din løbende betalingsevne, og her kommer mit råd om udfærdigelse af et budget på banen igen.

  #215082
  MichaelForfatter

  Husk i øvrigt at “gældsrådgiver" ikke er en beskyttet titel der kræver uddannelse og/eller autorisation. Enhver tumpe kan nedsætte sig som gældsrådgiver hvilket også sker i praksis i stor stil.

  #215112
  HalliHalloForfatter

  IlaMV, har du fået en opgørelse fra banken, der siger at det meste af beløbet er renter?

  For på et misligholdt lån tilskrives renter ikke automatisk løbende.

  Endvidere er renter der ligger længere end 3 år tilbage mig bekendt forældede medmindre du har været i retten eller direkte har anerkendt dem. For at opreteholde et rentekrav skal man derfor i retten en gang hver 3. år. Vedr. hovedstolen gælder der en 10 års regel, som i dit tilfælde kan være afbrudt, hvis du har fået et brev inden 1.1.2008, hvor der er kommet ny lovgivning. Jeg kunne godt skrive mere om det, men anser det for unødvendigt, da du kan læse alt om reglerne i forskellige fora og blot ved at google lidt.

  I øvrigt har vi en ekspert herinde på området, der skriver under pseudonymet “morsdreng". Nu ser jeg lige at han allerede har skrevet i tråden, så undrer mig at han ikke er kommet ind på det med forældelse m.v., men det kan han jo nå endnu.

  #215328
  AnonymForfatter

  HalliHallo – Jeg har ikke fået noget fra banken, men årsopgørelse fra Skat (til trods for værende udlandsdansker). Jeg havde håbet lidt på, at gælden snart ramte forældelsesfristen, eller at gælden er så gammel at en del kunne være eftergivet.

  #215330
  MichaelForfatter

  Alle kreditorer kender reglerne for forældelse til hudløshed og ingen tillader at gælden bare forsvinder af sig selv af den grund

  #215336
  morsdrengForfatter

  Nu har spørgeren oplyst, at denne tidligere har været bosat i og nu igen er flyttet til udlandet. Så afbrydelse af forældelsen behøver slet ikke være så enkelt som det bliver lagt op til i ovennævnte indlæg. Hvis kreditor ikke har kendskab til skyldners udenlandske adresse, kan man naturligvis heller ikke afbryde forældelsen og forældelsesfristen kan i så fald blive suspenderet. Det samme kan være tilfældet, hvis det ikke er muligt at føre retssag mod skyldneren i det land hvor denne bor.

  Selv om et gældsbrev kan tvangsfuldbyrdes i DK på baggrund af en såkaldt § 478 påtegning, og forældelsen dermed afbrydes ved at sagen sendes i fogedretten, er dette IKKE muligt, hvis skyldner opholder sig i udlandet. I så fald kan tvangsfuldbyrdelse kun ske på grundlag af en dom, enten fra en dansk domstol eller en domstol i det land hvor skyldner bor. Så i bedste fald vil en afbrydelse af forældelsen være både mere besværlig og koste flere penge end hvis skyldneren boede i DK.

  At løbe an på, at ens gæld forsvinder på grund af forældelse, svarer til at planlægge at alle ens økonomiske problemer skal løses ved hjælp af en lotterigevinst. I begge tilfælde er chancerne mikroskopisk ringe.

  Men hvis skyldneren søger en akkordmæssig løsning med kreditor, er det som allerede oplyst, ikke så interessant om gælden evt. skulle indeholde forældet rente. Da forældelsesreglerne er “børnelærdom" for ethvert pengeinstitut, er det næppe særligt sand-synligt at Arbejdernes Landsbank ikke har styr på opgørelsen af deres aktuelle tilgodehavende.

  Spørgeren skal dog være opmærksom på, at hvis han går i forhandlinger med banken om tilbagebetaling af gælden – helt eller delvis. kan dette være en anerkendelse af gælden og dennes størrelse og dermed en egentlig eller foreløbig afbrydelse af forældelsen af hovedstol og evt. renter.

Viser 11 indlæg - 1 til 11 (af 11 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.